More
  หน้าแรกหนังสือเสริมทักษะชุด หนังสือเด็ก เสริมสร้าง"พัฒนาการ"ในการทำงานตั้งแต่เด็กๆ

  ชุด หนังสือเด็ก เสริมสร้าง”พัฒนาการ”ในการทำงานตั้งแต่เด็กๆ

  ถ้าต้องมีหนังสือ ติดมือถือ หรือ iPad ไว้สำหรับลูกน้อย นี่จะเป็นหนังสือที่เราแนะนำเพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่าง สร้างเวลาอ่านหนังสือ ด้วยชุดหนังสือเพิ่มทักษะ ‘ชุดทักษะการทำงาน ฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน’

  -

  ในสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในวัยเรียนหรือวัยทำงาน ซึ่งการจะใช้ชีวิตและทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรจะต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นตั้งแต่วัยเด็ก เช่น ทักษะการพูด ทักษะการคิดอย่างมีเหตุมีผล เพราะถ้าได้เรียนรู้และฝึกทักษะตั้งแต่วัยเด็ก ก็จะส่งผลให้พวกเขาต่อยอดไปสู่ พัฒนาการ ในด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย และยังส่งผลดีในทุกๆด้านทั้งการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสารกับผู้อื่น และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นก็คือ หนังสือเด็ก

  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำและอธิบายให้เด็กๆ สามารถปฏิบัติตามและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงสามารถสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจจนสามารถสอนเด็กๆ ได้ ซึ่งถ้าใครยังมองหาตัวช่วยดีๆ เหล่านี้ไม่เจอ เราขอแนะนำหนังสือเด็กที่เขียนโดย ยะมะซะกิ อะกะกิ (Akashi Yamazaki) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์และผลงานความสำเร็จมากมายมาก โดยได้ถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการทำงานสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ในชุด หนังสือเด็ก ชุดนี้ ‘ชุดทักษะการทำงาน ฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน’ ซึ่งได้รับนิยมอย่างแพร่หลาย แบ่งออกเป็นสามเล่ม ได้แก่ ฝึกบริหารจัดการตนเอง ฝึกพูดนำเสนอ และฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล ทุกเล่มล้วน ส่งเสริม พัฒนาการ ที่เหมาะสมและจำเป็นให้เด็กๆนำสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

  ชุดหนังสือที่จะมาฝึกทักษะจำเป็นในการทำงานตั้งแต่วัยเรียน

  ฝึกบริหารจัดการตนเอง

  หนังสือเล่มแรกในชุดนี้ที่ควรอ่านเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆ คือ ‘ฝึกบริหารจัดการตนเอง’ ที่จะสอนเด็กในเรื่องการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบสวยงามและหยิบใช้ง่าย โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าการจัดระเบียบคืออะไร และบอกเล่าเทคนิคสำคัญต่างๆ ที่สามารถอ่านเข้าใจและทำตามได้ง่ายผ่านบทสนทนาและคำแนะนำของตัวละคร จึงทำให้เนื้อหาดูไม่ยากและไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กๆ และมีการชวนให้พวกเขาลงมือทำตามขั้นตอนเพื่อฝึกฝนและเข้าใจทักษะด้านนี้มากขึ้นด้วยนะคะ เช่นการวางแผนจัดระเบียบ การลงมือทำตามแผนที่วางไว้ ไปจนถึงการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสอนให้เด็กๆ ฝึกคิดและสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

  คุณพ่อคุณแม่คงต้องเคยบ่นลูกๆ ว่าถ้าหยิบของอะไรไปก็ควรจะไปเก็บไว้ที่เดิมกันใช่ไหมคะ ซึ่งสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเหล่านี้คือทักษะการจัดระเบียบ ถ้าเด็กๆ ได้อ่าน ‘ฝึกบริหารจัดการตนเอง’ ก็จะทำให้พวกเขามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระเบียบมากขึ้น สามารถจัดสรรสิ่งต่างๆ ได้ดีและเป็นลำดับขั้นตอน รู้ว่าอะไรที่สำคัญและควรทำก่อน รวมถึงการรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ที่พวกเขาจะสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงวัยทำงาน เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการจัดระเบียบเพื่อให้สามารถทำงานส่งได้ตรงเวลา นอกจากนี้ทักษะด้านการจัดระเบียบยังทำให้เด็กๆ พัฒนาศักยภาพด้านการตัดสินใจได้อีกด้วย เพราะถ้ารู้จักการจัดระเบียบและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ก็จะส่งผลให้เด็กตัดสินใจได้จากสิ่งที่สำคัญมากกว่าหรือจากผลลัพธ์ที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุด ทักษะนี้จึงเป็นพัฒนาการเด็กที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยนะคะ

  ฝึกพูดนำเสนอ

  ต่อกันที่หนังสือเล่มที่ 2 ในชุดกับหนังสือ “ฝึกพูดนำเสนอ” โดยภายในเล่มเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องที่พื้นฐานตั้งแต่การพูดนำเสนอคืออะไร มีความหมายอย่างไร ไปจนถึงขั้นตอนสำคัญ อาทิ การวางโครงเรื่องหรือได้ลองคิดในมุมมองของผู้ฟังว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่กำลังนำเสนอ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารที่สำคัญให้พร้อมก่อนนำเสนอ เพราะการเตรียมตัวที่ดีนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคสำคัญอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น การสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ การสบตาผู้ฟังขนาดที่ตัวเองกำลังพูด หรือวิธีพูดจุดสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังมีความสนใจใคร่รู้มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการประเมินหลังการนำเสนอว่ามีจุดบกพร่องหรือควรปรับปรุงตรงไหนให้เด็กๆสามารถทำความเข้าใจและพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้อง

  ถ้าเด็กๆ ไม่มีความมั่นใจในการพูดหรือรู้สึกว่าการพูดนำเสนอเป็นเรื่องยากและไม่อยากทำหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ เพราะในเล่มสอนตั้งแต่พื้นฐานของการนำเสนอ ผ่านบทสนทนาของตัวละครที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ เข้าใจความหมายและเรื่องพื้นฐานของการพูดได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่การท่องจำแล้วทำตามอย่างเดียว แต่เป็นการสอนให้เข้าใจจนสามารถคิดตามแล้วฝึกฝนศักยภาพในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ และในเล่มยังเต็มไปด้วยเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในการพูด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ

  ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล

   ‘ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล’ คือ หนังสือเล่มสุดท้ายในชุดนี้และมาพร้อมกับทักษะที่จำเป็นมากๆ เช่นเดียวกันกับเล่มอื่นเลยค่ะ โดยจะสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้เรื่องการคิดอย่างมีตรรกะ หรือ logical thinking จนสามารถพัฒนาทักษะในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่การฝึกสมองให้ยืดหยุ่นด้วยการไขปริศนาและแก้โจทย์คณิตศาสตร์สนุกๆ ซึ่งจะไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากหรือน่าเบื่อ โดยในเล่มยังมีการชวนให้เด็กๆ ลองคิดหลากหลายแง่มุมหรือคิดพลิกแพลงสถานการณ์ ซึ่งพวกเขาก็จะได้ลองสนุกกับการใช้ความคิดและการหาเหตุผลมาประกอบในเรื่องต่างๆ วิธีเหล่านี้จึงเป็นการให้เด็กลองเปิดกว้างทางความคิดและรู้จักการใช้เหตุผลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องได้

  เด็กหลายๆ คนอาจจะเคยมีความรู้สึกว่ามีความคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมด แต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบกลับคิดอะไรไม่ออกหรือไม่สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดี แต่หนังสือ ‘ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล’ เล่มนี้จะสามารถเพิ่มพัฒนาการเด็กในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เพราะพวกเขาจะได้ลองฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงสามารถคิดอะไรได้รอบด้าน ส่งผลให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะนี้ยังทำให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับได้ด้วยเหตุผล และยังทำให้เข้าใจเหตุผลของผู้อื่นมากขึ้นอีกด้วย ทักษะนี้จึงเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป การเรียนหรือการทำงาน เพราะทุกวัยล้วนต้องใช้ความคิดเพื่อตัดสินใจ คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรพลาดให้เด็กๆ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะคะ

  ‘ชุดทักษะการทำงาน ฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน’ ทั้ง 3 เล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต การเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานในอนาคตอย่างแน่นอนเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรมองข้ามทักษะที่จำเป็นเหล่านี้และมาเริ่มฝึกฝนทักษะการจัดระเบียบ การนำเสนอ และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้เด็กๆ กันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ แล้วถ้าอยากหาหนังสือหมวดอื่นๆ ให้กับเด็กๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้ที่ www.reeeed.com ที่นี้รวบรวมหนังสือดีๆน่าสนใจในรูปแบบ E book ที่สำคัญมีให้อ่านฟรีด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทุกคนห้ามพลาดเลยค่ะ

  ทดลองอ่านได้ที่ https://bit.ly/3Gk1pJM

  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว เซนิเท็นโด ร้านลึกลับกับขนมวิเศษ ที่ทำให้คุณสมปรารถนา

  เซนิเท็นโด ร้านขนมแสนลึกลับที่พร้อมจะบริการเหล่าลูกค้าที่โชคดีทุกท่าน โดยมีคุณเบนิโกะผู้ดูแลร้านคอยสรรหาขนมแสนวิเศษ ที่พร้อมจะบันดาลให้เหล่าลูกค้าที่เข้ามาสมปรารถนา ขอเพียงแค่ก่อนทานอย่าลืมอ่านคำเตือนทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจจะได้พบกับเรื่องประหลาดใจชวนจดจำไปตลอด

  อ่านตาม ซีวอน SJ ศิลปินสุดเฟรนลี่กับชั้นหนังสือแนะนำชวนอ่าน

  ส่องชั้นหนังสือของ ซีวอน super junior ไอดอลสุดเฟรนลี่จากแดนกิมจิ นอกจากผลงานที่น่าติดตามในฐานะศิลปิน ก็ยังมีหนังสือในลิสต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

  แนะนำหนังสือ 2 เล่ม เจโฮปอ่าน ลิสต์หนังสือสมาชิกสุดเฟรนลี่ของ BTS

  แนะนำวรรณกรรมน่าสนใจจากชั้นหนังสือของสมาชิกสุดเฟรนลี่ เจโฮป แห่ง BTS ที่มีหนังสือน่าสนใจจากผลงานของ จูลส์ เวิร์น ให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามกัน มารู้จักวรรณกรรมจากชั้นหนังสือของไอดอลนักอ่านคนนี้ไปด้วยกันในบทความนี้

  รีวิว I ate it again อยากกิน แต่ไม่รู้ว่าหิวจริงหรือแค่เศร้า

  รีวิว I ate it again อยากกิน แต่ไม่รู้ว่าหิวจริงหรือแค่เศร้า พาคุณไปทำความรู้จักกับพฤติกรรมการกินที่มีความเชื่อมโยงกับอารมณ์อย่างคาดไม่ถึง พฤติกรรมการกินที่บ่อยครั้งไม่สามารถอธิบายความต้องการที่จะกินได้ แท้จริงแล้วอาจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่คุณคิด
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  แนะนำหนังสือ ยุนกิอ่าน เล่มโปรดของ SUGA แรปเปอร์สุดฮอต

  ตามรอยหนังสือของแรปเปอร์สุดฮอตจาก BTS อย่าง SUGA หนึ่งในไอดอลนักอ่านที่มีแฮ็ชแท็ก ยุนกิอ่าน ให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามหนังสือที่น่าสนใจของศิลปินหนุ่มคนนี้กัน

  แนะนำหนังสือ ”พัฒนาตนเอง” จาก พนักงานบริษัท ทะยานสู่มือโปร

  หนังสือแนะนำสำหรับเหล่าพนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเองไปอีกขั้น รวบรวมเทคนิคดีๆ ที่ช่วยให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถเติบโตได้ตามองค์กร จากพนักงานฝึกหัดมือใหม่ ก้าวสู่สู่มืออาชีพในสายงานของตนเองได้อย่างมั่นคง

  บทความแนะนำ

  รีวิว เซนิเท็นโด ร้านลึกลับกับขนมวิเศษ ที่ทำให้คุณสมปรารถนา

  เซนิเท็นโด ร้านขนมแสนลึกลับที่พร้อมจะบริการเหล่าลูกค้าที่โชคดีทุกท่าน โดยมีคุณเบนิโกะผู้ดูแลร้านคอยสรรหาขนมแสนวิเศษ ที่พร้อมจะบันดาลให้เหล่าลูกค้าที่เข้ามาสมปรารถนา ขอเพียงแค่ก่อนทานอย่าลืมอ่านคำเตือนทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจจะได้พบกับเรื่องประหลาดใจชวนจดจำไปตลอด

  อ่านตาม ซีวอน SJ ศิลปินสุดเฟรนลี่กับชั้นหนังสือแนะนำชวนอ่าน

  ส่องชั้นหนังสือของ ซีวอน super junior ไอดอลสุดเฟรนลี่จากแดนกิมจิ นอกจากผลงานที่น่าติดตามในฐานะศิลปิน ก็ยังมีหนังสือในลิสต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED