More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนกษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ผู้นำยุคทองมาสู่รัสเซีย

  กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ผู้นำยุคทองมาสู่รัสเซีย

  กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ผู้นำยุคทองและการพัฒนามาสู่รัสเซียที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญส่งเสริมให้รัสเซียกลายเป็นผู้นำโลกต่อไปในอนาคต ผลงานที่โดดเด่นมากมายทำให้ถูกยกย่องเป็นมหาราชคนสำคัญของรัสเซีย

  -

  รัสเซ๊ย หนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอารยธรรมที่น่าสนใจ หากจะย้อนความรัฐเซียตั้งแต่ก็เข้ามาอยู่ของชาวสลาฟจนถึงยุคปัจจุบันนั้นก็กล่าวได้ว่าผ่านมาแล้วหลายยุคสมัย แต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในช่วงเวลาที่รัฐเซียเติบโตและมีพัฒนาการอย่างที่สุด นั้นคือช่วงรัสเซียในยุคปีเตอร์มหาราช กษัตริย์ที่ได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายมาสู่รัสเซียและก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ มากมายจนถึงทุกวันนี้

  ประวัติ กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great)

  ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great)
  ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great)

  ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) เป็นกษัตริย์แห่งรัสเซียในศตวรรษที่ 17-18 และเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของรัสเซียที่นำประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ โดยในสมัยของเขามีการปฏิวัติทางการเมือง ทางศาสนา และทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศรัสเซียมากๆ ในภายหลัง ประสูติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 1672 ในเมืองมอสโก โดยมีชื่อเดิมว่า Pyotr Alekseyevich หรือ Peter Alekseyevich

  เขาได้รับการฝึกอบรมทหารในต่างประเทศ อาทิ ดัตช์ อังกฤษ และเยอรมัน และได้นำประสบการณ์จากการฝึกฝนนี้มาปรับใช้กับการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในรัสเซีย ในสมัยของปีเตอร์มหาราชมีการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองอย่างมากๆ โดยเขาได้จัดตั้งกระทรวงและรัฐบาลเพื่อควบคุมการบริหารงานทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นและจัดการฝึกอบรมทหารด้วยวิธีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีอำนาจและอิทธิพลเพิ่มขึ้น

  นอกจากการปฏิวัติทางทหารและการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้น ปีเตอร์มหาราชยังมีการดำเนินนโยบายในด้านการศึกษา โดยก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัสเซีย มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้ปีเตอร์มหาราชยังมีนโยบายในด้านการเมือง โดยทำการลดการอำนาจของเชื้อพระวงศ์และการปกครองจากรางวงศ์ลง จัดตั้งรัฐบาลแบบใหม่ทำให้สามัญชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประเทศ แต่การปฏิวัตินี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้กันของผู้มีอำนาจในที่สุดและสิ้นสุดด้วยการยุบสภาของปีเตอร์มหาราช ซึ่งเป็นเหตุให้ปีเตอร์มหาราชต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งในภายหลัง

  นอกจากนี้เขายังมีการเปลี่ยนแปลงด้านศาสนา โดยเขาสนับสนุนการสร้างโบสถ์และการล่องเรือไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์เพื่อศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านศิลปกรรม ดยการนำศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ จากต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมของรัสเซียเดิม จนสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรัสเซียในปัจจุบัน

  เมื่อปีเตอร์มหาราชเสียชีวิตแล้ว หลังพระองค์ก็เคยมีกษัตริย์หลายท่านมาเป็นผู้ครอง แต่สุดท้ายก็มีนักการเมืองเข้ามาครอบครองอำนาจในรัสเซีย และสิ้นสุดลงเมื่อเหตุการณ์การปฏิวัติของปี ค.ศ. 1917 ที่นำไปสู่การก่อตั้งสหภาพโซเวียต์ในภายหลังดังนั้น ประวัติศาสตร์ของปีเตอร์มหาราชและยุคของเขาถือเป็นสำคัญยุคสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของรัสเซียในภายหลัง

  การบริหารราชการแผ่นดิน

  ในยุคปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ซึ่งเป็นช่วงปลายศตวรรษที่ 17 และต้นศตวรรษที่ 18 การบริหารราชการแผ่นดินในรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการปฏิรูปในช่วงสมัยของเขา ซึ่งเขาได้ทำให้รัสเซียเข้าสู่ยุคของการเป็นพลเมืองที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ

  กษัตริย์ปีเตอร์มหาราชเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสังคมรัสเซีย โดยเขาได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญเช่น

  1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐบาล ได้จัดตั้งสภาผู้แทนที่สร้างโดยชนชั้นสูงและต้องการปฏิรูปสังคม เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง
  2. การสร้างกองทัพรัสเซีย ได้ก่อตั้งกองทัพที่มีการพัฒนาและฝึกฝนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเตรียมการสำหรับการเจริญเติบโตของประเทศและป้องกันการบุกรุกจากฝ่ายตรงข้าม
  3. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้ส่งเสริมการค้าและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในรัสเซีย โดยเขาได้เปิดเส้นทางการค้า

  ความสัมพันธ์ทางการฑูต

  ในยุคปีเตอร์มหาราชรัสเซียได้มีการติดต่อและความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างพันธมิตรทางทหารและการเชื่อมสัมพันธฺกับประเทศยุโรปตะวันตก ได้มุ่งเน้นการขยายอำนาจของรัสเซียและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกองทัพโดยการดำเนินการล่าอาณานิคมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ในการสร้างพันธมิตรทางทหารรัสเซียได้ทำการติดต่อกับประเทศยุโรปตะวันตกเช่น ออสเตรียและโปรตุเกส โดยทั้งสองประเทศได้ให้การสนับสนุนทั้งทางทหารและการค้าระหว่างประเทศ

  อีกหนึ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียในยุคนี้คือจีน รัสเซียและจีนได้ทำข้อตกลงและเพิ่มความสัมพันธ์กันในด้านการค้าและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้กษัตริย์ปีเตอร์ยังได้เดินทางไปยังยุโรปตะวันตกเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเขาได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งและการผลิตในรัสเซียอีกด้วย

  สังคม เศรษฐกิจ และศาสนา

  ในยุคปีเตอร์มหาราช รัสเซียได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ และศาสนาอย่างมากๆ ซึ่งได้ผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

  สังคม ในยุคปีเตอร์มหาราชรัสเซียได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมแบบล้าหลัง โดยเฉพาะการเข้าสู่โลกของสังคมแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการตีความใหม่ของคำว่า “เพื่อนคู่ใจ” ซึ่งหมายถึงการสังคมที่สมาชิกทุกคนเป็นเพื่อนร่วมกัน การเที่ยวและการกินอาหารและการดื่มเหล้ากัน สมาชิกในสังคมแบบใหม่นี้มักจะมีพฤติกรรมที่น่าประหลาดและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในช่วงแรกทเ่าไหร่นัก

  เศรษฐกิจ ในยุคปีเตอร์มหาราช รัสเซียได้พัฒนาและขยายการผลิตผ้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม รัสเซียเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ไม้ โลหะ และแร่ธาตุอื่นๆ ซึ่งทำให้รัสเซียมีโอกาสในการขยายกำลังและพัฒนาอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมด้านไม้ต่างๆ

  ศาสนา ในยุคปีเตอร์มหาราช รัสเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนา โดยประชาชนรัสเซียส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ แต่ยังมีศาสนาอื่นๆ เช่น ยูดาห์ อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในยุคปีเตอร์มหาราชได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศาสนาอื่นๆ ด้วย

  นอกจากนี้ ยุคปีเตอร์มหาราชยังเป็นสมัยที่มีการสร้างสรรค์งานวรรณคดี วรรณกรรมและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เช่น การเขียนหนังสือ การวาดภาพ การแสดงละคร และการแสดงดนตรี ทั้งนี้มีผลต่อการเพิ่มความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในยุคต่อๆ ไป

  กล่าวได้ว่ารัสเซียในยุคปีเตอร์มหาราชนั้นคือยุคที่เปลี่ยนผ่านรัสเซียจากประเทศล้าหลังสู่ประเทศที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างจริงจังมากขึ้น พระองคคือผู้ทรงนำเอาหลักการวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อทำให้ระเทศมีความเจริญจนถึงขีดสุด เป็นผู้นำที่น่ายกย่องอีกคนของรัฐเสีย สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์รัฐเซียอย่างละเอียดเราก็มีหนังสือแนะนำนอย่าง รัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก หนังสือที่แอดแน่นทุกช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับใครที่สนใจประวัติศาสตร์ของรัสเซ๊ย สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามบทความรีวิวแนะนำหนังสือหรือนักเขียนและสาระดีๆ ได้ที่ article.reeeed.com นะคะ และใครกำลังมองหาร้านหนังสือออนไลน์ที่มีจำหน่ายทั้ง e book หนังสือเล่ม นิยายรายตอน สามารถแวะมาเลือกหาหนังสือได้ที่ Reeeed.com นะคะ เรามีหนังสือมากมายรอนักอ่านทุกท่านมาค้นหาอยู่เสมอ

  รัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่
  รัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่

  “รัสเซีย” ที่คุณรู้จักนั้น แทบไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งรัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่ จากชาวรุส อาณาจักรเคียฟ อาณาจักรมัสโควี เต็มไปด้วยตำนานของการสู้รบ เหล่าผู้ปกครองทั้งซาร์และซารินา ผู้เปลี่ยนแปลง ขัดแย้ง แย่งชิง ทั้งพัฒนาอาณาจักรหรือทั้งทำลายอาณาจักรไปพร้อมกัน เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของอำนาจ การต่อสู้ช่วงชิงยึดครองอาณาจักร ความขัดแย้งทางศาสนา ความเหลื่อมล้ำสุดขั้วของชนชั้น ทั้งผู้ปกครอง ประชาชน ทาส วรรณคดี วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ นักเขียน ศิลปินที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่เป็นอมตะ รัสเซียที่คุณรู้จัก ยังไม่ใช่รัสเซียทั้งหมดที่มี

  ซื้อหนังสือ รัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED