More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนอิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) เจ้าของแนวคิด Theory of...

  อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) เจ้าของแนวคิด Theory of Constraints

  อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) นักจัดการและวางแผนการผลิต เจ้าของแนวคิด TOC (Theory of Constraints) ที่ช่วยใช้ในการดำเนินงานการผลิตให้สามารถใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ได้ออกมาอย่างเต็มที่

  -

  อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) บรรณาธิการวารสารทางธุรกิจและนักเขียนที่มีชื่อเสียงในวงการการจัดการและการวางแผนการผลิต ผลงานของเขาได้รับความรู้จักและส่งผลกระทบให้กับองค์กรและผู้จัดการทั่วโลก เป็นผู้พัฒนาแนวคิด “ทฤษฎีการจำกัดของผลิตภัณฑ์” (Theory of Constraints, TOC) ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขององค์กร และ “Critical Chain Project Management” (CCPM) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการโครงสร้างที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ประวัติ อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt)

  อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1947 ในเมืองกิเลสโตห์เบิร์ก อิสราเอล ในช่วงเรียนรู้ของเขาในวิชาวิศวกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาปี 1965-1966 เขาได้รับการฝึกงานที่ Ford Motor Company ในอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี เขาได้ทำงานในอุตสาหกรรมเหล็กและการผลิต ในช่วงต้นปี 1970 เขาได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดในแนวคิดด้านการจัดการ และเขาได้ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสายอุตสาหกรรมภายนอกเพื่อพัฒนาแนวคิด TOC (Theory of Constraints) ในปี 1984 หนังสือ The Goal ถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดยเขา ซึ่งได้รับความนิยมและความสำเร็จอย่างมากในวงการธุรกิจ

  นอกจากนี้ Goldratt ยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาของ “Goldratt Consulting” ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ TOC ในหลายประเทศทั่วโลก โดย Goldratt เองได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายประเทศ Goldratt เป็นผู้ก่อตั้งและนักพัฒนาของแนวคิด “ทฤษฎีการจำกัดของผลิตภัณฑ์” (Theory of Constraints, TOC) ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขององค์กร ผลงานที่โดดเด่นของ Goldratt เป็นหนังสือ “The Goal” ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1984 ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่บริษัทผลิตของเขากำลังเผชิญกับปัญหาการผลิตและการบริหารที่ล้าสมัย หนังสือนี้ได้รับความนิยมมากในวงการธุรกิจและได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรหลายแห่งทั่วโลก

  ผลงาน อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt)

  The Goal

  The Goal
  The Goal

  หนังสือที่น่าสนใจและมีความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจและการจัดการ เขียนโดย Eliyahu M. Goldratt ในปี 1984 ซึ่งมีแนวคิดหลักเกี่ยวกับ Theory of Constraints (TOC) ซึ่งเป็นกรอบการคิดและวิธีการในการจัดการและวางแผนให้กับองค์กรและกระบวนการการผลิต หนังสือนี้เล่าเรื่องราวขององค์กรผลิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่ล่องหนตาและกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการผลิต ผู้เขียนใช้เรื่องราวในการนำเสนอแนวคิด TOC อย่างน่าสนใจ และไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ง่ายขึ้น หนังสือมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต โดยการใช้ TOC เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของแหล่งข้อมูลที่เป็นขวัญใจของปัญหา และทำให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างทรัพยากรและการจัดการเวลาในการดำเนินงาน หนังสือนี้มีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานทางธุรกิจ ผู้อ่านสามารถเรียนรู้หลักการและการปรับใช้ TOC ในองค์กรของตนได้อย่างชัดเจน

  It’s Not Luck

  It's Not Luck
  It’s Not Luck

  เรื่องราวต่อเนื่องจากหนังสือ “The Goal” ซึ่งเน้นการปรับใช้แนวคิด TOC (Theory of Constraints) เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและอุปสรรคอย่างละเอียด ในหนังสือนี้ เราตามติดต่อเนื่องกับตัวละครชื่อ Alex Rogo ผู้กลับมาในองค์กรใหม่เพื่อต่อสู้กับปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามาแทรกแซงในการดำเนินกิจการ โดยตัวเรื่องราวในหนังสือนี้เน้นการวางแผนการตลาด การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการแข่งขันในตลาด ผ่านการสื่อสารกับตัวละคร Alex Rogo ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการและเคล็ดลับในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสม เพื่อสร้างความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันในตลาด หนังสือนี้มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและไม่ซับซ้อน เชื่อมโยงกับหลักการ TOC อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดในการจัดการและวางแผนทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ และวิธีการใช้ TOC

  Critical Chain

  Critical Chain
  Critical Chain

  หนังสือที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการโครงการและการวางแผนการทำงาน โดยใช้แนวคิดของ Theory of Constraints (TOC) ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ หนังสือนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในการจัดการโครงการ โดยเน้นให้ความสำคัญกับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ล่าช้า ความสับสนในการวางแผนและการใช้ทรัพยากร และความไม่แน่นอนในการระบุระยะเวลา ผ่านการนำเสนอแนวคิดของ Critical Chain ผู้อ่านจะได้รับแนวทางในการวางแผนโครงการที่มุ่งเน้นในจุดที่สำคัญสุด คือ “โหนดที่สำคัญ” (critical chain) ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีระยะเวลายาวที่สุดในโครงการ โดยการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับโหนดที่สำคัญนี้ หนังสือเน้นให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่นการใช้ Buffer หรือการสร้างเวลาสำรองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน ซึ่งช่วยให้โครงการมีความยืดหยุ่นและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบได้ตรงเวลา

  Necessary But Not Sufficient

  Necessary But Not Sufficient
  Necessary But Not Sufficient

  เรื่องราวและหลักการทางธุรกิจที่สำคัญ โดยเน้นการเสนอแนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จในองค์กร ในหนังสือนี้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของ Alex Rogo ผู้เป็นตัวแทนของ Goldratt ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ที่องค์กรของเขา หนังสือเน้นการนำเสนอหลักการ TOC (Theory of Constraints) และหลักการอื่นๆ เช่น Six Sigma และ Lean Thinking ในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางธุรกิจต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ผ่านเรื่องราวและตัวละครในหนังสือ ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การนำเสนอความรู้และข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Necessary But Not Sufficient เป็นหนังสือที่เขียนอย่างมีเสน่ห์และน่าสนใจ เน้นให้ความสำคัญกับการเข้าใจหลักการทางธุรกิจและการนำไปใช้ในองค์กร

  Isn’t It Obvious?

  Isn't It Obvious?
  Isn’t It Obvious?

  หนังสือที่สอนให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ถึงหลักการทางธุรกิจที่สำคัญอย่างแท้จริง ในหนังสือนี้ ผู้อ่านติดตามเรื่องราวของ Alex Rogo ซึ่งเป็นตัวละครหลักในหนังสืออื่นของ Goldratt เพื่อเข้าใจและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หนังสือเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการทางธุรกิจต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการบริหารสต็อก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบสินค้าตรงเวลา การทำเลือกที่ถูกต้องในการลงทุนและการบริหารเงินทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในองค์กร และหลักการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจ ผ่านเรื่องราวและตัวอย่างในหนังสือ ผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักการทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Isn’t It Obvious? เป็นหนังสือที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความรู้ทางธุรกิจที่มีคุณค่าให้แก่ผู้อ่าน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเข้าใจและการนำหลักการเหล่านี้ไป

  และทั้งหมดนี้คือประวัติและผลงานบางส่วนของ อิไลยาฮู เอ็ม. โกลด์รัตต์ (Eliyahu M. Goldratt) ที่เรานำมาฝากกัน สามารถติดตามบทความใหม่ๆ ได้ที่ article.reeeed นะคะ เรามีบทความรีวิวแนะนำหนังสือและนักเขียนอัพเดทอยู่เสมอ หรือหากใครมองหาร้านหนังสือออนไลน์แวะมาเลือกชมได้ที่ Reeeed.com สุดท้านนี้เลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED