More
  หน้าแรกอินไซต์หนังสือHistory of book ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหนังสือ

  History of book ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหนังสือ

  รวมประวัติศาสตร์และที่มาที่ไปอย่างย่อของหนังสือ สื่อที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความเจริญด้านอารยะธรรมของมนุษย์ การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ หรือองค์ความรู้ที่รวมอยู่ในเล่มส่งต่อผ่านรุ่นต่อรุ่น นี่คือผู้นำสารคนสำคัญของความเจริญมนุษย์ในปัจจุบัน

  -

  “หนังสือ” สื่อชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เอาไว้มากมาย ด้วยตัวอักษรที่ร้อยเรียงกัน ภาพวาดที่ถูกรวบรวมเป็นเล่มเดียวและยังกล่าวได้ว่าการเจริญขึ้นของอารยธรรมมนุษย์นั้น หนังสือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างอารยธรรมในปัจจุบันขึ้นมาได้ เพราะมนุษย์นั้นมีเวลาชีวิตจำกัดไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไปได้ตลอดไป หากไม่มีการบันทึกองค์ความรู้เอาไว้สิ่งที่ถูกค้นพบก็จะตายจากไปพร้อมกับผู้ค้นพบเช่นกัน เพราะนั้นไม่ว่าผ่านมากี่ยุคสมัย “หนังสือ” ยังคงเป็นสื่งที่ส่งต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน นั้นจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เราควรอ่านหนังสืออยู่เสมอ

  โดยจุดเริ่มต้นของหนังสือนั้นริเริ่มตั้งแต่การจดบันทึกต่างๆ ที่แตกต่างกันไปแต่ละอารยธรรมและพัฒนามาจนมีเครื่องพิมพ์ที่ทำให้หนังสือแพร่หลายมากขึ้นและในวันนี้ Reeeed จะพาคุณย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับหนังสือให้มากขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสื่อชนิดนี้จนถึงปัจจุบัน ทุกช่วงสมัยที่หนังสือมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันสมัยและตามยุคอยู่เสมอ

  จุดเริ่มต้นจาก 3500 ปีก่อนคริสกาล

  ตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ภาพจาก www.metmuseum.org
  ตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ภาพจาก www.metmuseum.org

  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ณ ปัจจุบันที่มีการค้นพบ หนังสือในยุคแรกนั้นถูกเขียนขึ้นจากตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) โดยมีลักษณะการขีดเขียนบนดินเหนียวในพิมพ์สี่เหลี่ยม หลังจากนั้นจึงมีการนำไปเผาหรือตากแดดเพื่อให้แห้งและแข็งตัว ชื่อ Cuneiform นั้นมีพื้นฐานมาจากภาษาละตินด้วยลักษณะการเขียนที่มีการกดตัวหนังสือลงเหมือนมีการใช้ลิมในการกด 

  อักษรคูนิฟอร์มที่เก่าแก่ทึ่สุดในปัจจุบันที่ถูกค้นพบนั้นอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคสำริด ตัวอักษรคูนิฟอร์มคาดว่าถูกพัฒนาขึ้นมาพัฒนาการเขียนและบันทึกในภาษาสุเมเรียนของอาณาจักรเมโสโปเดเมียที่มีแนวความคิดว่าการเขียนคือการเรียนรู้ที่รวดเร็วที่สุดในสมัยนั้น

  อักษรคูนิฟอร์มถูกค้นพบมากขึ้นในอารยะธรรมยุคหลังจากนั้นด้วย อาทิ ภาษาอัคคาเดียน , ภาษาฮิตไทต์ , หลูเวียน ในช่วง 2400 ปีก่อนคริสตกาล แผ่นศิลาของอักษรคูนิฟอร์มที่อายุน้อยที่สุดนั้นถูกค้นพบมีอายุราว 75 ปีก่อนคริสตกาลและคาดว่าถูกเลิกใช้อย่างสิ้นเชิงหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว 

  การจดบันทึกกระดาษปาปิรุส Papyrus 

  กระดาษปาปิรุส Papyrus ภาพจาก www.metmuseum.org
  กระดาษปาปิรุส Papyrus ภาพจาก www.metmuseum.org

  กระดาษปาปิรุส นั้นคือการนำเปลือกของต้นกกนำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาวอียิปป์ได้เริ่มใช้กระดาษปาปิรุส ซึ่งภายหลังกลายเป็นรากฐานของการทำกระดาษจากใยไม้ที่จะมาสั่นคลอนการทำกระดาษจากหนังสัตว์ โดยกระดาษปาปิรุสนั้นถูกนำมาใช้ในงานจดบันทึกต่างๆ โดยใช้อักษรไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic) ในการเขียน

  ซึ่งแต่เดิมจะจดตามฝาผนังและเครื่องปั้นต่างๆ แต่เพราะกระดาษปาปิรุสมีราคาถูกและผลิตได้งรวดเร็วจึงได้ถูกนำมาใช้แทนในภายหลัง โดยนำมาซ้อนต่อๆ กันเรียกว่า “Volumen” (ภายหลังกลายมาเป็น “Volume”) กระดาษปาปิรุสถูกยกเลิกใช้ไปในอีกหลายปีต่อมาหลังจากที่ชาวจีนคิดค้นกระดาษขึ้นมา

  หนังสือที่เริ่มเป็นเล่ม

  ตำราไม้ไผ่ของชาวจีน
  ตำราไม้ไผ่ของชาวจีน

  ช่วงปี 950 หนังสือจากกระดาษทั้งหมดเล่มแรกๆ ของโลกนั้นถูกผลิตโดยชาวจีน ซึ่งแต่เดิมพวกเขาใช้การเขียนบนแผ่นไม้ในการจดบันทึกต่างๆ แต่ด้วยความไม่สะดวกเพราะต้องคลี่ม้วนออกและการหาจุดที่ต้องการจะอ่านนั้นทำได้ยาก ชาวจีนนามไซลันจึงได้คิดค้นการสร้างกระดาษจากเยื่อไม้และได้นำกระดาษดังกล่าวมาทำเป็นหนังสือ โดยได้นำกระดาษมาซ้อนทับกันพร้อมมีการระบุเลขหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและจดบันทึก หนังสือในช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นของชนชั้นสูง เนื่องจากต้องใช้การคัดลอกโดยใช้คนทั้งกระดาษเองก็ราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ใช้ระยะเวลาและมีราคาแพง

  จากแรงงานคนสู่เครื่องพิมพ์

  โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค
  โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค

  ในยุคกลางช่วงแรกๆ นั้นก่อนได้รับวิทยาการในการกระดาษจากต้นไม้ได้มีการใช้กระดาษหนังสัตว์จากการนำหนังสัตว์ไปฝอกและทำให้แห้งแล้วนำมาใช้ในการเขียน ส่งสาร หรือจดบันทึกสิ่งที่สำคัญๆ เท่านั้น จนในศตวรรษที่ 15 โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค เป็นบุคคลแรกๆ ที่นำเอาเอาแท่นโลหะมาเรียงต่อกันก่อนจะนำน้ำหมึกมาทาและเอากระดาษไปนาบกับแผ่นโลหะให้ออกมาตามต้องการ โดยในตอนนั้นเขาได้ดัดแปลงเครื่องคั้นน้ำองุ่นมาใช้ทำเป็นเครื่องพิมพ์ โดยผลงานแรกเป็นเป็นการพิมพ์ไบเบิร์ลออกมา 42 บรรทัด ภายหลัง กูเทินแบร์ค ยังได้คิดค้นทั้งรูปแบบการเรียงตัวอักษรบนเครื่งพิมพ์ที่ถูกดัดแปลงนำมาใช้จนถึงในยุคปัจจุบันอีกด้วยนั้นจึงกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาได้รับการเรียกขานว่า บิดาแห่งการพิมพ์ เพราะเป็นผู้ประวัติวงการพิมพ์จนมาถึงปัจจุบัน

  จากอดีตจนถึงปัจจุบันเครื่องพิมพ์และกระดาษถูกดัดแปลงให้มีราคาถูกลง สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นตามยุคสมัยมาตลอด จนกลาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่หนังสือกลายเป็นสิ่งของที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันหนังสือกำลังเกิดการท้าทายครั้งใหม่กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งในตอนนี้ก็อาจจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเช่นกันที่เรากำลังจะได้เห็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์หนังสือที่เปลี่ยนไป

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ

  รีวิว “ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย”

  รีวิว "ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย" พาไปสำรวจความรู้สึกของวัยผู้ใหญ่ที่เรามักตั้งเป้าหมายไว้ห้ามผิดพลาด ห้ามอ่อนแอ ห้ามร้องไห้ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถอ่อนแอได้เช่นกันแม้จะอายุเพิ่มขึ้นก็ตาม

  เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงิน…รวมหนังสือไลฟ์โค้ชทางการเงิน อ่านแล้วชีวิตดี

  ใครอยากมีชีวิตดี เป็นเศรษฐีเงินล้าน บอกเลยว่าห้ามพลาด วันนี้ reeeed จะมาแนะนำสุดยอดหนังสือที่ใครๆ ต่างก็นีวิวกันว่าอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นจริง! ให้ทุกคนได้ลองเอาไปศึกษา และปรับใช้ในชีวิตกัน เพราะถ้าอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองกันนะคะ หนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงิน หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเงิน เป็นตัวเบิกทาให้นักอ่านทั้งหลาย “กล้า” ที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง...
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รวมนิยายกำลังภายใน อ่านเพลิน เหมือนหลุดเข้าไปเป็นจอมยุทธ์

  วันนี้เราจะพานักอ่านมาเปิดประสบการณ์การอ่านนิยายกำลังภายในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งสนุก และยังมีความตื่นเต้น น่าค้นหามาให้ลองอ่านกัน

  ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไป ฉันก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้

  หนังสือ "ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้" เองก็ต้องการสื่อสารและปลอบประโลมเหล่าผู้ที่ความฝันยังไม่สำเร็จด้วยเช่นกันเพื่อหวังว่าผู้อ่านจะยังไม่ยอมแพ้และสุ้ต่อไปเพื่อความสุขวันข้างหน้า

  บทความแนะนำ

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED