More
  หน้าแรกอินไซต์หนังสือHistory of book ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหนังสือ

  History of book ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหนังสือ

  รวมประวัติศาสตร์และที่มาที่ไปอย่างย่อของหนังสือ สื่อที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความเจริญด้านอารยะธรรมของมนุษย์ การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ หรือองค์ความรู้ที่รวมอยู่ในเล่มส่งต่อผ่านรุ่นต่อรุ่น นี่คือผู้นำสารคนสำคัญของความเจริญมนุษย์ในปัจจุบัน

  -

  “หนังสือ” สื่อชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เอาไว้มากมาย ด้วยตัวอักษรที่ร้อยเรียงกัน ภาพวาดที่ถูกรวบรวมเป็นเล่มเดียวและยังกล่าวได้ว่าการเจริญขึ้นของอารยธรรมมนุษย์นั้น หนังสือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างอารยธรรมในปัจจุบันขึ้นมาได้ เพราะมนุษย์นั้นมีเวลาชีวิตจำกัดไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไปได้ตลอดไป หากไม่มีการบันทึกองค์ความรู้เอาไว้สิ่งที่ถูกค้นพบก็จะตายจากไปพร้อมกับผู้ค้นพบเช่นกัน เพราะนั้นไม่ว่าผ่านมากี่ยุคสมัย “หนังสือ” ยังคงเป็นสื่งที่ส่งต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน นั้นจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เราควรอ่านหนังสืออยู่เสมอ

  โดยจุดเริ่มต้นของหนังสือนั้นริเริ่มตั้งแต่การจดบันทึกต่างๆ ที่แตกต่างกันไปแต่ละอารยธรรมและพัฒนามาจนมีเครื่องพิมพ์ที่ทำให้หนังสือแพร่หลายมากขึ้นและในวันนี้ Reeeed จะพาคุณย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับหนังสือให้มากขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสื่อชนิดนี้จนถึงปัจจุบัน ทุกช่วงสมัยที่หนังสือมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันสมัยและตามยุคอยู่เสมอ

  จุดเริ่มต้นจาก 3500 ปีก่อนคริสกาล

  ตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ภาพจาก www.metmuseum.org
  ตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ภาพจาก www.metmuseum.org

  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ณ ปัจจุบันที่มีการค้นพบ หนังสือในยุคแรกนั้นถูกเขียนขึ้นจากตัวอักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) โดยมีลักษณะการขีดเขียนบนดินเหนียวในพิมพ์สี่เหลี่ยม หลังจากนั้นจึงมีการนำไปเผาหรือตากแดดเพื่อให้แห้งและแข็งตัว ชื่อ Cuneiform นั้นมีพื้นฐานมาจากภาษาละตินด้วยลักษณะการเขียนที่มีการกดตัวหนังสือลงเหมือนมีการใช้ลิมในการกด 

  อักษรคูนิฟอร์มที่เก่าแก่ทึ่สุดในปัจจุบันที่ถูกค้นพบนั้นอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคสำริด ตัวอักษรคูนิฟอร์มคาดว่าถูกพัฒนาขึ้นมาพัฒนาการเขียนและบันทึกในภาษาสุเมเรียนของอาณาจักรเมโสโปเดเมียที่มีแนวความคิดว่าการเขียนคือการเรียนรู้ที่รวดเร็วที่สุดในสมัยนั้น

  อักษรคูนิฟอร์มถูกค้นพบมากขึ้นในอารยะธรรมยุคหลังจากนั้นด้วย อาทิ ภาษาอัคคาเดียน , ภาษาฮิตไทต์ , หลูเวียน ในช่วง 2400 ปีก่อนคริสตกาล แผ่นศิลาของอักษรคูนิฟอร์มที่อายุน้อยที่สุดนั้นถูกค้นพบมีอายุราว 75 ปีก่อนคริสตกาลและคาดว่าถูกเลิกใช้อย่างสิ้นเชิงหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว 

  การจดบันทึกกระดาษปาปิรุส Papyrus 

  กระดาษปาปิรุส Papyrus ภาพจาก www.metmuseum.org
  กระดาษปาปิรุส Papyrus ภาพจาก www.metmuseum.org

  กระดาษปาปิรุส นั้นคือการนำเปลือกของต้นกกนำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาวอียิปป์ได้เริ่มใช้กระดาษปาปิรุส ซึ่งภายหลังกลายเป็นรากฐานของการทำกระดาษจากใยไม้ที่จะมาสั่นคลอนการทำกระดาษจากหนังสัตว์ โดยกระดาษปาปิรุสนั้นถูกนำมาใช้ในงานจดบันทึกต่างๆ โดยใช้อักษรไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic) ในการเขียน

  ซึ่งแต่เดิมจะจดตามฝาผนังและเครื่องปั้นต่างๆ แต่เพราะกระดาษปาปิรุสมีราคาถูกและผลิตได้งรวดเร็วจึงได้ถูกนำมาใช้แทนในภายหลัง โดยนำมาซ้อนต่อๆ กันเรียกว่า “Volumen” (ภายหลังกลายมาเป็น “Volume”) กระดาษปาปิรุสถูกยกเลิกใช้ไปในอีกหลายปีต่อมาหลังจากที่ชาวจีนคิดค้นกระดาษขึ้นมา

  หนังสือที่เริ่มเป็นเล่ม

  ตำราไม้ไผ่ของชาวจีน
  ตำราไม้ไผ่ของชาวจีน

  ช่วงปี 950 หนังสือจากกระดาษทั้งหมดเล่มแรกๆ ของโลกนั้นถูกผลิตโดยชาวจีน ซึ่งแต่เดิมพวกเขาใช้การเขียนบนแผ่นไม้ในการจดบันทึกต่างๆ แต่ด้วยความไม่สะดวกเพราะต้องคลี่ม้วนออกและการหาจุดที่ต้องการจะอ่านนั้นทำได้ยาก ชาวจีนนามไซลันจึงได้คิดค้นการสร้างกระดาษจากเยื่อไม้และได้นำกระดาษดังกล่าวมาทำเป็นหนังสือ โดยได้นำกระดาษมาซ้อนทับกันพร้อมมีการระบุเลขหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและจดบันทึก หนังสือในช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นของชนชั้นสูง เนื่องจากต้องใช้การคัดลอกโดยใช้คนทั้งกระดาษเองก็ราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ใช้ระยะเวลาและมีราคาแพง

  จากแรงงานคนสู่เครื่องพิมพ์

  โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค
  โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค

  ในยุคกลางช่วงแรกๆ นั้นก่อนได้รับวิทยาการในการกระดาษจากต้นไม้ได้มีการใช้กระดาษหนังสัตว์จากการนำหนังสัตว์ไปฝอกและทำให้แห้งแล้วนำมาใช้ในการเขียน ส่งสาร หรือจดบันทึกสิ่งที่สำคัญๆ เท่านั้น จนในศตวรรษที่ 15 โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค เป็นบุคคลแรกๆ ที่นำเอาเอาแท่นโลหะมาเรียงต่อกันก่อนจะนำน้ำหมึกมาทาและเอากระดาษไปนาบกับแผ่นโลหะให้ออกมาตามต้องการ โดยในตอนนั้นเขาได้ดัดแปลงเครื่องคั้นน้ำองุ่นมาใช้ทำเป็นเครื่องพิมพ์ โดยผลงานแรกเป็นเป็นการพิมพ์ไบเบิร์ลออกมา 42 บรรทัด ภายหลัง กูเทินแบร์ค ยังได้คิดค้นทั้งรูปแบบการเรียงตัวอักษรบนเครื่งพิมพ์ที่ถูกดัดแปลงนำมาใช้จนถึงในยุคปัจจุบันอีกด้วยนั้นจึงกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาได้รับการเรียกขานว่า บิดาแห่งการพิมพ์ เพราะเป็นผู้ประวัติวงการพิมพ์จนมาถึงปัจจุบัน

  จากอดีตจนถึงปัจจุบันเครื่องพิมพ์และกระดาษถูกดัดแปลงให้มีราคาถูกลง สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นตามยุคสมัยมาตลอด จนกลาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่หนังสือกลายเป็นสิ่งของที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันหนังสือกำลังเกิดการท้าทายครั้งใหม่กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งในตอนนี้ก็อาจจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเช่นกันที่เรากำลังจะได้เห็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์หนังสือที่เปลี่ยนไป

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เรื่องราวตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณ

  หนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ "ฟาโรห์" ผู้ปกครองอารยธรรมโบราณอย่างอียิปต์ ผู้เปรียบดั่งเทพที่ลงมาจุติเพื่อปกครองมนุษย์ ฟาโรห์แต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง สิ่งใดที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องและยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามได้จากหนังสือ "ตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์"

  F. Scott Fitzgerald หนึ่งนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20

  เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ (F. Scott Fitzgerald) หนึ่งนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 ผลงานของเขาเป็นดั่งเงาสะท้อนของสังคมอเมริกันในยุคแจ๊สที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและวัฒนธรรมหลังผ่านสงครามที่เลวร้าย

  เล่มโปรดของ Brian Chesky หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Airbnb

  พาไปดูหนังสือเล่มโปรดของ Brian Chesky หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Airbnb แพลตฟอร์มการจองที่พักออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในผู้ก่อตั้งคนนี้มีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เขาชื่นชอบและอ่าน ไปรู้จักชั้นหนังสือของ CEO คนนี้กัน

  Virginia Woolf อีกหนึ่งยอดวรรณกรรมหญิงแห่งศตวรรษที่ 20

  เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) หนึ่งยอดวรรณกรรมหญิงแห่งศตวรรษที่ 20 ที่ประพันธ์ผลงานเอาไว้ด้วยทักษะการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะลึกซึ้ง ผลงานของเธอยังส่งผลต่อแนวความคิดสตรีนิยมที่ปรากฎในงานเขียนที่ไม่ได้ตกยุคไปตามกาลเวลา
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  เปิดโลกนักล่าปีศาจ The Witcher นิยายแฟนตาซีที่ไม่ควรพลาด

  The Witcher ผลงานวรรณกรรมแฟนตาซีจาก อันด์แชย์ ซาคอฟสกี (Andrzej Sapkowski) ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่านักล่าอสูรและโลกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเวทมนตร์และจินตนาการที่เต็มไปด้วยอันตรายที่เหล่าวิชเชอร์ต้องต่อกร

  รู้จัก ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ จากแดนอาทิตย์อุทัย

  เรื่องราวสยองขวัญของบรรดาผีปีศาจจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์น่าติดตามไม่แพ้ของชาติอื่นๆ พร้อมกับหนังสือแนะนำ "ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ" ที่ชวนคุณเข้าไปสำผัสประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าและตำนานเหล่านั้น

  บทความแนะนำ

  เรื่องราวตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณ

  หนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ "ฟาโรห์" ผู้ปกครองอารยธรรมโบราณอย่างอียิปต์ ผู้เปรียบดั่งเทพที่ลงมาจุติเพื่อปกครองมนุษย์ ฟาโรห์แต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง สิ่งใดที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องและยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามได้จากหนังสือ "ตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์"

  F. Scott Fitzgerald หนึ่งนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20

  เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ (F. Scott Fitzgerald) หนึ่งนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 ผลงานของเขาเป็นดั่งเงาสะท้อนของสังคมอเมริกันในยุคแจ๊สที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและวัฒนธรรมหลังผ่านสงครามที่เลวร้าย
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED