More
  หน้าแรกอินไซต์หนังสือDead Sea Scrolls ม้วนกระดาษแห่งประวัติศาสตร์ที่สูญหาย

  Dead Sea Scrolls ม้วนกระดาษแห่งประวัติศาสตร์ที่สูญหาย

  Dead Sea Scrolls ม้วนกระดาษที่บรรทึกเรื่องราวของชาวยูดายเอาไว้ก่อนช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล บรรทึกที่ได้บอกเล่าถึงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่หายสาบสูญไปในช่วงของกาลเวลาของศาสนายูดาย ความสำคัญของม้วนกระดาษที่สร้างความเข้าใจและขัดเจนให้กับประวัติศาสตร์ที่สูญหายไป

  -

  เชื่อหรือไม่ว่าในอดีตเหล่าศาสนาต่างๆ เคยถูกท้าทายถึงต้นต่อและที่มา จนทุกศาสนาในเวลานั้นต่างก็ต้องหาเอกสารหรือหลักฐานยืนยันที่สามารถระบุไได้ว่าศาสนาของตนเองนั้นมีที่มาและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแท้จริง ซึ่งในหลักฐานต่างๆ นั้นในด้านศาสนาคริสและยูดายต่างพบปัญหาเนื่องด้วยบันทึกของพันะสัญญาเก่าที่มีความสำคัญนั้นกลับเป็นฉบับคัดลอดและไม่สามารถหาฉบับที่เก่าแก่หรือเป็นภาษาฮีบรูแบบดั่งเดิมได้ แต่ถึงกระนั้นก็มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงต้นตอและการดำรงอยู่มาอย่างยาวนานของทั้งสองศาสนาสิ่งนั้นถูกเรียกว่า Dead Sea Scrolls กลุ่มม้วนกระดาษเอกสารที่มีการจดเป็นภาษาฮีบรูที่มีความโบราณและอายุมากกว่า 2000 ปีที่ได้กลายเป็นหนึ่งในเอกสารทางโบราณชิ้นสำคัญที่ช่วยในการเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

  ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของ Dead Sea Scrolls

  Dead Sea Scrolls
  Dead Sea Scrolls

  Dead Sea Scrolls  เป็นชุดของเอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาเก่าที่มีความโบราณมากที่สุดเท่าที่เคบค้นพบมา  Dead Sea Scrolls ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในด้าน ศาสนา และภาษาอย่างมาก เพราะต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ของคัมภีร์ซึ่งเก็บรักษาหลักฐานของความหลากหลายทางความคิดและวิถีปฏิบัติในแบบศาสนายูดายดั่งเดิมเอาไว้ นับว่าการค้นพบที่สำคัญในวงการประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยใหม่ และจากการศึกษาม้วนกระดาษดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ศาสนาคริสต์และศาสนายูดายในยุคแรก

  ถ้ำคุมราน (Qumran)
  ถ้ำคุมราน (Qumran)

  Dead Sea Scrolls ต้นฉบับฉบับแรกถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1947 โดยเด็กเลี้ยงแกะนาม มูฮัมมัด อาดิบ (Mohammed Adib) และญาติๆ ที่ได้พบม้วนกระดาษเจ็ดม้วนบรรจุอยู่ในไห บริเวณถ้ำคุมราน (Qumran)ของอิสราเอลใกล้กับทะเลตายหรือเดดซี โดยนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการปัจจุบันเชื่อว่าผู้เขียนขึ้นนั้นคือคณะนักบวช “เอสซีน” (Essenes) แห่งศาสนายูดายที่หายไปจากประวัติศาสตรืช่วง 2000 ปีก่อน โดยพบกระจัดกระจ่ายอยู่ในถ้ำต่างๆ อีก 11 แห่งใกล้ๆกับถ้ำคุมราน (Qumran) นักวิชาการเลยสมุติฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยมีชุมชนอยู่อาศัยมาก่อน 

  โดยใช้วิธีการเก็บรักษาไว้ในภาชนะดินเผาที่ฝังอยู่ในดินหรือในถ้ำซึ่งเป็นวิธีการของชาวยิวโบราณ โดยมีการค้นพบชิ้นส่วนกว่า 15,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก คาดว่าหากรวมเป็ต้นฉบับจะมี 800 ถึง 900 ชิ้น โดยทั่วไปแล้วจะติดป้ายกำกับด้วย หมายเล ถ้ำและอักษรตัวแรกของชื่อภาษาฮีบรู เช่น 1QM = Cave 1, Qumrān, Milḥamah หรือ 4QTest = Cave 4, Qumrān, Testimonia (เช่น การรวบรวมข้อความพิสูจน์อักษร) นอกจากนี้ต้นฉบับแต่ละฉบับยังได้รับหมายเลขประจำตัวอีกด้วย

  เนื้อหาภายในส่วนใหญ่เกี่ยวกับหลักฐานของศาสนายูดายที่ชาวยิวนับถือโดนตัวเอกสารฉบับนี้เชื่อว่าถูกเขียนขึ้นในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล เนื้อหามีทั้งส่วนของคัมภีร์ไบเบิล , การปฏิบัติตามศาสนายูดาย ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นก็ถูกบันทึกลงในเอกสารชุดนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆ หรืองานเฉลิมฉลองที่พวกเขามักจะจัดขึ้น แม้แต่ผลงานศิลปะและวัณนกรรมโบราณก็มีกล่าวถึง สิ่งเหล่านี้ล้วนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์การค้นพบ Dead Sea Scrolls ทำให้ความเข้าใจเี่ยวกับชาวยิวโบราณมีความชัดเจนขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมหรือความเชื่อเรื่องธรรมชาติที่มีอิทธิพลส่งผลให้เพัฒนาศาสนาคริสในเวลาต่อมา 

  ข้อความส่วนใหญ่ของ Dead Sea Scrolls เป็นภาษาฮิบรู โดยมีบางข้อความเขียนเป็นภาษาอราเมอิก มีเพียงส่วนเล็กน้อยที่ถูกบันทึกโดยภาษากรีก ตั้งแต่ค้นพบจนถึงปัจจุบันนั้นถูกดูแลโดยหลายๆ ฝ่ายที่มีความเี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอิสราเอล อิรักและจอร์แดน แต่ก็มีเนื้อหาบางส่วนที่มีความละเอียดอ่อนและไม่มีฝ่ายไหนกล้าตีความเผยแพร่ออกมา นื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งกับศาสนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  ทฤษฎีที่มาของ Dead Sea Scrolls

  ชิ้นส่วนของ Dead Sea Scrolls ที่ถูกนับมาวางเรียงต่อกัน
  ชิ้นส่วนของ Dead Sea Scrolls ที่ถูกนับมาวางเรียงต่อกัน

  แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่จะยังคงสรุปว่า Dead Sea Scrolls นั้นถูกเขียนและเก็บเอาไว้โดยชุมชนและคณะนักบวชเอสซีนที่อาศัยอยู่บริเวณถ้ำคุมราน แต่ก็มีนักวิชาการหลายคนได้ทำการศึกษาและโต้แย้งพร้อมนำเสนอด้วยทฤษฎีต่างๆ โดยที่มีผู้คนสนใจมากที่สุดนั้นคือทฤษฎี Dead Sea Scrolls แท้จริงแล้วมีจุดกำเนิดจากผลงานของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม โดยนักวิชาการนาม Karl Heinrich Rengstorf ครั้งแรกในช่วงปี 1960 ว่า Dead Sea Scrolls มีต้นกำเนิดที่ห้องสมุดของวิหารยิวในกรุงเยรูซาเล็ม ในขณะที่บางคนกล่าวว่าม้วนกระดาษดังกล่าวเป็นผลงานของห้องสมุดหลายแห่งในเยรูซาเล็มและไม่จำเป็นต้องเป็นห้องสมุดในวิหารเยรูซาเล็มเพียงที่เดียว โดยผู้เสนอทฤษฎีดังกล่าวชี้ไปที่ความหลากหลายของการเขียนที่บันทึกเรื่องราวหลายแง่มุมและการเขียนด้วยลายมือมากมายเป็นหลักฐานในทฤษฎี

  ปัจจุบัน Dead Sea Scrolls ก็ยังคงไม่สามารถระบุที่มาได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้เขียนและใครเป็นผู้เก็บรักษาเอาไว้ เพราะเหตุใดจึงได้ซ่อนม้วนกระดาษกลุ่มนี้เอาไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนี่คือการค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญลำดับต้นๆ ในวงการโบราณคดีที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ทั้งในแง่ของด้านการศึกษาประวัติศาสตร์และศาสนาวิทยาที่ช่วยไขความกระจ่างให้กับทุกๆ ฝ่ายได้เห็นถึงต้นต่อ วิถีชีวิต แนวทางปฏิบัติที่หายสาปสูญไประหว่างกาลเวลาได้ชัดเจนขึ้น

  สุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบบทความที่เปี่ยมไปด้วยสาระความรู้ใหม่ๆ อย่าลืมติดตามได้ที่ article.reeeed.com นะคะ เรามีบทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับสื่งสิ่งพิมพ์ รีวิวแนะนำหนังสือหรือนักเขียนให้ติดตามอัพเดทใหม่อยู่เสมอ ส่วนนักอ่านคนไหนที่กำลังมองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็สามารถแวะไปเลือกซื้อหนังสือได้ที่ Reeeed.com เรามีหนังสือมากมายรอนักอ่านเข้าไปค้นหาความสนุกและเพลินเพลินกัน อย่าลืมเลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED