More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือย้อนรอยประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ยุคสมัยแห่งอารยธรรมดินแดนอาทิตย์อุทัย

  ย้อนรอยประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ยุคสมัยแห่งอารยธรรมดินแดนอาทิตย์อุทัย

  พาไปรู้จักกับยุคสมัยสำคัญๆ ของประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานนับหมื่นปีที่ผ่านกาลเวลายุคและช่วงสมัยมามากมาย ประวัติศาสตร์ยุคสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลให้ญ๊่ปุ่นเป็นชาติชั้นนำในทุกวันนี้ พร้อมแนะนำหนังสือ ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร

  -

  ญี่ปุ่นอีกหนึ่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์ดำรงและสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ทั้งมีความหลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ทุกช่วงสมัย เป็นอีกหนึ่งในอารยธรรมที่มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเนื่องด้วยภูมิประเทศแบบเกาะทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่สืบทอดหมุนเวียนกันเองภายในและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ทั้งตำนาน ความเชื่อหรือเทพเจ้าต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเกาะแห่งนี้ทั้งสิ้น ญี่ปุ่นเองก็ผ่านช่วงเวลามาแล้วหลายยุคหลายสมัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งศาสนา วัฒนธรรมและการปกครอง ในวันนี้ Reeeed จะพานักอ่านไปรู้จักกับยุคสมัยสำคัญๆ ต่างๆ ของญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เป็นญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้

  ยุคสมัยต่างๆ ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

  ยุคโจมง

  เครื่องปั้นยุคโจมง

  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ประมาณ 14,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยมีการสันนิฐานว่าอาจมีการอพยพเข้ามาทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียมาอาศัยบนหมู่เกาะญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วง 40000 ปีก่อนคริสต์กาลตอนที่ทวีปเอเชียยังเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นน้ำแข็ง โดยเชื่อว่าใช้วิธีการดำรงชีวิตแบบหาของป่าและล่าสัตว์เป็นอาหารในช่วงแรก ตามหลักฐานและเครื่องมือที่พบสามารถระบุได้ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของยุคหินกลางไปจนถึงยุคหินใหม่ นอกจากนี้นักวิชาการยังพบรูปปั้นและเคร่ืองปั้นดินเผาที่มาจากยุคดังกล่าวอีกด้วย จนกระทั่งมีหลักฐานว่าวัฒนธรรมโจมง โดยในยุคนี้มีจักรพรรดิจิมมูที่เป็นจักรพรรดิองค์สำคัญในยุคสมัยพระองค์มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งเทพและตำนานหลายอย่างก็ล้วนเริ่มต้นในยุคนี้ อาทิ ยาตะการาสุ สุริยเทพีอามาเตระสุ

  ยุคนาระ

  ยุคนาระนั้นอยู่ในช่วงค.ศ. 710 – 794 หลังจากที่ชนเผ่าต่างๆ ในเกาะญี่ปุ่นมีการขยายตัวหลังยุคโจมงก็ได้มีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและมีการสถาปนาราชวงศ์ของจักรพรรดิขึ้นมาปกครอง โดยในตอนนั้นได้มีการจัดตั้งเมืองหลวงเอาไว้ที่เฮโจเกียวซึ่งมีการวางรูปแบบเหมือนกับฉางอัน โดยในยุคนี้รัฐบาลกลางของจักรพรรดิถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดและจัดสันปันส่วนให้ขุนนาง ชาวนา ในการใช้พื้นที่เพราะปลูกทำมาหากิน แต่ต่อมาภายหลังทำให้เกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนที่อยู่อาศัยและทำมาหากินทำให้ระบบดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไป นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่างมากเนืองด้วยได้รับการสนับสนุนและดูแลอย่างดี พุทธศาสนายังเติบโตจนมีนิกายขึ้นมาถึง 6 นิกายและมีการอัญเชิญบรรชิตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร

  ยุคเฮอัน

  กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของญี่ปุ่นหลังจากเกิดโรคระบาดและผู้คนอดยากข้าวยากหมากแพงทำให้ จักรพรรดิคัมมุ ตัดสินใจตามความเชื่อแบบคนโบราณว่าที่ตั้งเมืองไม่ดีและได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนางาโอกะเคียว แต่ก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดในราชสำนักจนทำให้จักรพรรดิคัมมุทรงเกรงกลัววิญญาณอาฆาตของพระอนุชาของพระองค์ จึงทรงย้ายราชสำนักมายังเฮอันเคียว ระบบการปกครองในยุคนี้นั้นได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์ถังและมีแนวคิดตามแบบลัทธิข้งจื้อที่ให้ผู้ชายเป็นใหญ่ ทำให้ไม่มีผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในงานราชการบ้านเมือง ทั้งยังโดนกุบไลข่านผู้นำชาวมองโกลขณะนั้นหมายตาถึงขั้นส่งฑูตมาเกลี่ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลสำเร็จทำให้เกิดส่งครามขึ้นในภายหลังแต่เพราะมีพายุไต่ฝุ่งรุนแรงทำให้ทัพเรือมองโกลต้องแตกพ่ายไป ปลายยุคนี้ได้เกิด สงครามเกนโค (Genkō War) สาเหตุมาจากตระกูลโฮโจที่เรืองอำนาจและตั้งรัฐบาลควบคุมจักรพรรดิทำให้จักรพรรดิโกะไดโกะวางแผนเพื่อต่อต้าน แม้ล้มเหลวในช่วงแรกแต่ก็กลับมายึดอำนาขของจักรพรรดิคืนได้ในที่สุด

  ยุคคะมะคุระ

  ยุคคะมะคุระ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1185 ถึงปี 1333 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อตั้งระบบการปกครองของซามูไร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคะมะคุระ ซึ่งเป็นการลุกขึ้นมาต้านการปกครองของราชวงศ์และจัดตั้งรัฐบาลโดยกองทัพ ในยุคคะมะคุระญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานจากกองทัพมองโกลภายใต้การนำของ กุบไลข่าน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับศึกสงครามและพัฒนาการใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้กฎหมายของญี่ปุ่นเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนี้ ในช่วงนี้ยังมีการสร้างพระราชวังและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคนี้ด้วย เช่น วัดคะมะคุระ และพระราชวังคะมะคุระ ยุคคะมะคุระเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อไปในอดีตและปัจจุบัน

  ยุคมุโรมะจิ

  ยุคมุโรมะจิ

  ยุคมุโรมะจิเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเผชิญกับการแตกแยกและความขัดแย้งภายในรางวงศ์แบ่งเป็นฝ่ายเหนือและใต้ อีกทั้งตระกูลอะชิคางะได้ลุกขขึ้นมาต่อร้านกลุ่มโฮโจเก่ากับจักรพรรดิและจัดตั้งรัฐบาลโชกุนขึ้นอีกครั้งที่เกียวโตทั้งยังใช้ระบบดังกล่าวปกครองญี่ปุ่นเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี เป็นยุคสมัยที่ขุนศ฿กมีอำนาจเหนือขุนนางอย่างแท้จริง แต่ด้วยผู้ปปกครองส่วนใหญ่นั้นเป็นนักรบคนสำคัญจึงทำให้การปกครองให้มีเสถียรภาพเป็นไปได้ยาก ขุนศึกตามหัวเมืองต่างๆ จึงเริ่มทำสงครามแย่งชิงอำนาจรบพุ่งกกันตลอดเวลาจนทั้งประเทศญี่ปุ่นตกเข้าสู่ยุคสงคราม และในยุคนี้ยังมีตำแหน่งผู้ปกครองมลฑลอย่าง ไดเมียว เกิดขึ้นเพราะการติดพันสงครามฝ่ายเหนือใต้ทำให้ต้องมีการกระจายอำนาจเพื่อบริหาร ในช่วงนี้มีการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมากมาย อาทิ การแต่งกิ่งไม้ในสวน รวมถึงการพัฒนาการทำดนตรีและการแสดงละครโนะ ในช่วงนี้ยังมีปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม เช่น การกำหนดจังหวัดและตำบลในการปกครอง และการตั้งตัวของศาสนาคริสต์ที่ถูกนำเข้ามาโดยชาวฝั่งเศสก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย ยุคมุโรมะจิเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

  และทั้งหมดคือยุคสมัยบางส่วนของญี่ปุ่นที่เรานำมาให้นักอ่านทุกท่านรู้จักกัน ญี่ปุ่นนั้นมีอารยธรรมที่ยาวนานมาก มียุคสมัยยิบย่อยอีกมากมายที่ถ้าให้อธิบายทั้งหมด สำหรับนักอ่านคนไหนที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทาง Reeeed ก็มีหนังสือ ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร โดยคุณกรกิจ ดิษฐาน จากสำนักพิมพ์ยิปซีมานำเสนอกันค่ะ นี่คือหนังสือที่ได้รวบรวมยุคสมัยต่างๆ ของญี่ปุ่นไว้อย่างละเอียดสำหรับใครที่ชื่นชอบรับรองว่าเนื้อหาถูกใจแน่นอน สามารถติดตามบทความได้ที่ article.reeeed นะคะ เรามีบทความใหม่อัพเดทนักอ่านทุกท่านเสมอ และสำหรับใครที่มองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็อย่าลืมแวะมาที่ Reeeed.com นะคะ เรามีหนังสือมากมายหลากหลายรอนักอ่านทุกท่านอยู่ เลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร
  ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร

  ประวัติศาสตร์ ยังเป็นอนุสรณ์ของความไม่จีรัง อำนาจได้มาก็เสื่อมไป อำนาจที่เสื่อมไปก็อาจกลับมาได้อีก เทพเจ้าอาจสร้างมนุษย์ แต่เทพเจ้าก็อาจถูกมนุษย์โค่นล้มได้ นักรบอาจจับดาบมาทั้งชีวิตเพื่อแสวงหาอำนาจและความมั่นคง เพียงเพื่อจะวางดาบลง และปกครองโดยสันติและธรรมะ

  ซื้อหนังสือ ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED