More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือสงครามเกาหลี (Korean War) จุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างเหนือใต้

  สงครามเกาหลี (Korean War) จุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างเหนือใต้

  สงครามเกาหลี (Korean War) เหตุการณ์สำคัญที่มีสาเหตุมากมายเข้ามาเกี่ยวพัน แต่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการแบ่งออกของเกาหลีเป็นเหนือและใต้ หนึ่งในสงครามครั้งสำคัญในช่วงสงครามเย็นที่มีมหาอำนาจต่างๆ คอยหนุนหลัง

  -

  สงครามเกาหลี (Korean War)เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950-1953 ระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีการแบ่งแยกเกาหลีเป็น 2 ฝ่ายเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีอเมริกาเป็นฝ่ายสนับสนุนเกาหลีใต้และจีน-โซเวียต์เป็นฝ่ายสนับสนุนเกาหลีเหนือ สงครามเกาหลีเป็นสงครามที่มีผลกระทบต่อโลกไม่น้อย สงครามครั้งนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ อีกมากมายที่สนบสนุนอยู่เบื้องหลังการแบ่งประเทศเกาหลีให้เป็นสองฝักฝ่าย ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อว่าสงครามนี้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาอาวุธของหลายประเทศในโลก

  จุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลี (Korean War)

  สงครามเกาหลี (Korean War)
  สงครามเกาหลี (Korean War)

  จุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีเกิดจากการแบ่งแยกเกาหลีเป็น 2 ฝ่าย หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ และมอบอำนาจให้กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต์ในการควบคุมชายแดนระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ แต่ฝ่ายเหนือในเวลานั้นผู้นำคนปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนฝ่ายใต้เป็นฝ่ายที่มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับการปกครอง ซึ่งส่งผลให้การแบ่งแยกเกาหลีกลายเป็นการแบ่งแยกอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันเกาหลีเหนือเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในขณะที่เกาหลีใต้เป็นระบอบประชาธิปไตยชาติ

  สาเหตุหลักของสงครามเกาหลีเกิดจากการแบ่งแยกเกาหลีเป็น 2 ฝ่ายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี โดยมีอเมริกาและสหภาพโซเวียต์ควบคุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีตามลำดับ ส่วนใต้และเหนือของเกาหลีเป็นของชาวเกาหลีเอง ซึ่งฝ่ายเหนือได้รับการสนับสนุนจากจีนและโซเวียต์ ในขณะที่ฝ่ายใต้ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกา ซึ่งทำให้ประชาชนเกาหลีใต้เกิดความไม่พอใจและแสดงการประท้วงต่อต้านการปกครองของผู้นำเมื่อปี ค.ศ. 1948 และ 1949 มีการเกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคม

  การบุกของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1950 โดยไม่มีการประกาศสงคราม ทหารเกาหลีเหนือบุกควบคุมกรุงโซลและจังหวัดอื่นๆ ในฝ่ายใต้ ฝ่ายใต้ได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ ทำให้เกิดส่งกำลังทหารมาช่วยในสงครามเกาหลีโดยไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ส่งกองทัพเข้าช่วยเหลือ ณ เวลานั้น

  ทหารเกาหลีเหนือได้การบุกโจมตีอย่างรุนแรงวันแรกของการสงคราม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยึดครองพื้นที่ได้รับการคุ้มครองในแถบ DMZ (Demilitarized Zone) ที่แยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้การบุกของเกาหลีเหนือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการตอบสนองของฝ่ายใต้และสหรัฐอเมริกาในการเข้าสู่สงคราม ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดสงครามเกาหลีเช่นเดียวกัน อย่างเช่น การแบ่งแยกของเกาหลีเป็น 2 ฝ่ายในปี ค.ศ. 1945 และความแตกแยกของสังคมในเกาหลีใต้ ที่เป็นเหตุผลให้เกิดการปฏิวัติและการก่อการร้ายภายในประเทศ และเป็นเหตุผลให้เกิดการแตกแยกของความคิดของชาวเกาหลี

  สงครามเกาหลี (Korean War)
  สงครามเกาหลี (Korean War)

  อีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสงครามเกาหลีคือ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เกิดขึ้นในช่วง 1939-1945 ซึ่งเป็นสงครามที่มีผลกระทบต่อทั้งโลกในหลายด้าน ไม่เว้นแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งของแต่ละฝ่าย ทั้งสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเล่นเกมการแข่งขันกันในการส่งทรัพยากรช่วยกันให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในชด้านของตนเอง โดยที่เกาหลีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและการแบ่งแยกกันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ทำให้มีการแบ่งแยกของเกาหลีเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญที่จะส่งผลต่อการเกิดสงครามในอนาคต

  เรียกได้ว่า การเกิดสงครามเกาหลีเป็นผลมาจากการสะสมของสถานการณ์และสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่เพียงแค่การบุกของเกาหลีเหนือเพียงอย่างเดียว ละสงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในสงครามที่มีผลกระทบต่อทั้งโลกในช่วงสงครามเย็น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง สังคม

  สงครามสิ้นสุด

  สงครามเกาหลี (Korean War) ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 27 กรกฎาคม 1953 เมื่อประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้ได้ลงนามในเอกสารสัญญาสงบศึกและหยุดยิง ซึ่งทำให้สงครามเกาหลีสิ้นสุดลง แต่การมีสัญญาสงบศึกและหยุดยิงยังไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดได้ถูกแก้ไขและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสงบสุข ยังมีปัญหาทางการเมืองและสังคมที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสมดุลในอนาคต แต่ถึงอย่างนั้นในปัจจุบันจากเหตุการดังกล่าวก็ทำให้มีไม่ท่าทีที่ทั้งสองจะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งได้อีกครั้งนับว่าเป็นผลกระทบและความสุญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของสงครามครั้งนี้ แม้ปัจจุบันจะมีการหยุดสงครามกันแล้วแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดบาดแผลและการสุญเสียต่อจิตใจชาวเกาหลีและชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันอยู่ไม่น้อย เพราะขึ้นชื่อว่าสงครามย่อมมีแต่การบาดเจ้บล้มตายและสูญเสีย ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของโลกต่อสงครามที่เกิดขึ้นค่ะ

  สุดท้ายนี้สำรหบัใครที่สนใจเรืองราวของสงครามเกาหลีเราก็ขอเชิญชวนคุณติดตามรายละเอียดได้มากขึ้นจากหนังสือ สงครามเกาหลี THE KOREAN WAR ที่รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญของสงครามเกาหลีไว้อย่างครบถ้วน สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามบทความรีวิวแนะนำหนังสือหรือนักเขียนและสาระดีๆ ได้ที่ article.reeeed.com นะคะ และใครกำลังมองหาร้านหนังสือออนไลน์ที่มีจำหน่ายทั้ง e book หนังสือเล่ม นิยายรายตอน สามารถแวะมาเลือกหาหนังสือได้ที่ Reeeed.com นะคะ เรามีหนังสือมากมายรอนักอ่านทุกท่านมาค้นหาอยู่เสมอ

  สงครามเกาหลี (Korean War)
  สงครามเกาหลี (Korean War)

  รวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี ตั้งแต่ก่อนวันเสียงปืนแตกในวันที่ 25 มิถุนายน 1950 จนกระทั่งสนธิสัญญาหยุดยิงมีผลบังคับใช้ และที่พิเศษสุด หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมความทรงจำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกฝ่ายและทุกระดับชั้น สงครามเกาหลีเป็นสงครามที่มีความพิเศษ มันมีกลไกทางการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นตามบริบทยุคสมัยและแนวคิดทางการเมืองที่พัฒนาตามช่วงเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับสงครามอื่น ๆ ก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกับมัน แม้เสียงของพวกเขาจะแผ่วเบาและน้อยคนที่จะได้ยิน แต่เสียงเล็กจ้อยของพวกเขาเหล่านั้นสามารถสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ให้กระจ่างและชัดเจนขึ้นผ่านทุกคำพูดที่เปล่งออกมาด้วยความซื่อตรง นอกจากจะตีแผ่เหตุการณ์ของสาคราม ยุทธวิธีการรบแบบเจาะลึก ยังเผยให้เห็นมุมมืดอันน่ากลัวของความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสร้างรอยแผลลึกไว้ในใจของใครหลาย ๆ คน

  ซื้อหนังสือ สงครามเกาหลี THE KOREAN WAR

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED