More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนจาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond) ผู้สะท้อนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของมนุษย์

  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond) ผู้สะท้อนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของมนุษย์

  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond) นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ผู้ให้ความสำคัญต่ออดีตของมนุษย์ที่ผ่านการวิวัฒนาการมาในทุกๆ ด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ สงครามและการวิวัฒนาการต่อไปที่เป็นไปได้ของมนุษย์

  -

  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond) คือนักประวัติศาสตร์และนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากในวงกว้าง โดยเฉพาะในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับศึกษาด้านสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งเขาเชี่ยวชาญอย่างมาก ในปี 1997 เขาเผยแพร่หนังสือที่สำคัญอย่าง Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies ซึ่งได้รับรางวัลประวัติศาสตร์พูลิตเซอร์ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เล่มหนังสือนี้นำเสนอวิจารณญาณในการศึกษาประวัติศาสตร์มนุษย์โดยเน้นต้นทุนของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เช่น ความเจริญของสังคม ความสำเร็จในการต่อสู้ และความสามารถในการต่อต้านโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ นอกจากนี้ Jared Diamond ยังเขียนหนังสืออื่น ๆ เช่น “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed” และ “The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?” ทำให้เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีผลกระทบต่อวงการวิชาการสังคมศาสตร์มากมาย

  ประวัติ จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond)

  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond)
  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond)

  จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond) เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1937 ในเมืองบอสตั้น, แมสสาชูเซด, สหรัฐอเมริกา เขาเติบโตขึ้นในบ้านที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ในช่วงวัยเด็ก เขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติ และพัฒนาความสนใจในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์และวัฒนธรรมของพวกเขา เมื่อเขาโตขึ้นไดมอนด์เรียนการเรียนรู้ที่เมืองผับริกตัน (Roxbury Latin School) ในบอสตัน และได้รับการศึกษาในสาขาภาษาและวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) รวมถึงเข้าร่วมกองทัพอากาศของสหรัฐฯ ระหว่างการแข่งขันสงครามเย็น

  หลังจากนั้นไดมอนด์ได้ทำงานในสายอาชีพของตัวเองเป็นอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแฮวาร์ด ต่อมาเขาได้รับการย้ายไปประเทศนอร์เวย์เพื่อรับตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาศาสตร์ทั่วไปและภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลองบีช, และในที่สุดไดมอนด์กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยแฮวาร์ดในฐานะนักประวัติศาสตร์และนักเขียนอิสระ ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของไดมอนด์คือหนังสือ Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies ที่เผยแพร่ในปี 1997 ซึ่งได้รับความนิยมและความสำเร็จที่สูงมากในวงกว้าง หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลประวัติศาสตร์พูลิตเซอร์ และรางวัลพูลิตเซอร์เอ็มเอสเค (Pulitzer Prize) ในปี 1998 หนังสือนี้ได้กลายเป็นหนังสือเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบใหญ่ในวงการวิชาการและสาธารณชนทั่วไป

  ใน Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies ไดมอนด์วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุในการเจริญของสังคมมนุษย์ต่าง ๆ ในตอนต้นของประวัติศาสตร์ เขาจำแนกปัจจัยเหล่านี้เป็น “ปืน” (guns) หมายถึงการมีเทคโนโลยีการสร้างปืนและอาวุธที่สามารถใช้ในการต่อสู้ “เชื้อโรค” (germs) หมายถึงการแพร่เชื้อโรคที่สร้างความต้านทานในกลุ่มคนและสร้างความต่างกันในความต้านทานต่อการระบาดของโรค และ “เหล็กฟ้า” (steel) หมายถึงการสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการผลิตเหล็กและเครื่องมือที่ทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ผลงานเขียนของ จาเร็ด ไดมอนด์ (Jared Diamond)

  Guns, Germs, and Steel 

  Guns, Germs, and Steel 
  Guns, Germs, and Steel 

  ผลงานของไดมอนด์เป็นหนังสือที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนังสือนี้ได้เปิดโผล่ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของสังคมมนุษย์และความแตกต่างในการพัฒนาระหว่างสังคมที่เกิดขึ้นในตอนต้นของประวัติศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดและเชิงสร้างสรรค์ ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรือง และการต่อสู้กับโรคภัยในอดีต ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติเช่นสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การกระจายเชื้อโรค และการพัฒนาเทคโนโลยี หนังสือนี้สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านมองเห็นวิวัฒนาการของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายและกว้างขึ้น และช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างในระดับของสังคม ศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ และสภาวิทยา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของมนุษย์และวัฒนธรรมของพวกเขา

  Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed

  Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed
  Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed

  ผลงานของไดมอนด์เป็นหนังสือที่น่าสนใจและสำคัญที่สำหรับการศึกษาเรื่องการล่มสลายของสังคมและวัฒนธรรม ในหนังสือนี้ ไดมอนด์ได้สำรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างจากสังคมที่ล่มสลายและสังคมที่รอดต่อการล่มสลายในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และสาธารณสุขชนิดหลายตัวเลือก ไดมอนด์สืบเนื่องมาจาก Guns, Germs, and Steel  โดยศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการเจริญของสังคม และใน “Collapse” เขาเปลี่ยนมุมมองไปสู่สาเหตุที่ทำให้สังคมล่มสลาย ในหนังสือนี้เขาเสนอสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายเช่นความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง การเจริญของประชากร การบริโภคทรัพยากร การตัดต่อสัตว์และพืชที่เป็นที่อยู่อาศัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ Diamond สรุปว่า สังคมที่มีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพมักจะรอดรักษาอยู่ ในขณะที่สังคมที่ไม่สามารถจัดการและปรับตัวกับความเปลี่ยน

  The Third Chimpanzee

  The Third Chimpanzee
  The Third Chimpanzee

  เป็นหนังสือที่น่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงมนุษย์ในมุมมองของวิวัฒนาการและพฤติกรรม หนังสือนี้ทำการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับลูกเลี้ยงสายพันธุ์อื่น ๆ ไดมอนด์เริ่มต้นจากความเหมือนระหว่างมนุษย์กับลูกเลี้ยงในด้านกายวิภาค และเปรียบเทียบความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์กับพันธุ์ลูกเลี้ยงอื่น ๆ เช่นสิงโต ลิง และช้าง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของมนุษย์ หนังสือนี้เน้นที่เรื่องความสามารถในการสร้างเครื่องมือ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสารของมนุษย์ โดยไดมอนด์อธิบายถึงการพัฒนาทางวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์มีความสามารถพิเศษเหนือลูกเลี้ยงอื่นๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

  The World Until Yesterday

  The World Until Yesterday
  The World Until Yesterday

  หนังสือที่น่าสนใจและเป็นที่ประสบความสำเร็จอีกเล่มหนึ่งของเขา ในหนังสือนี้ไดมอนด์สำรวจวัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของสังคมกลุ่มเล็ก ๆ ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน เขาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและการศึกษาจากสังคมกลุ่มเล็กต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และสรุปสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากสังคมดังกล่าว หนังสือนี้เน้นการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของสังคมกลุ่มเล็กกับสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นที่เรื่องอาหาร การเลี้ยงลูก การรักษาสุขภาพ การแก้ไขข้อพิพาท การกำจัดความรุนแรง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้จากสังคมกลุ่มเล็กไดมอนด์เสนอข้อเสนอและแนวคิดที่เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องราวและการสืบทอดประสบการณ์ในสังคมเล็ก ๆ นี้

  Upheaval

  Upheaval
  Upheaval

  หนังสือที่ให้การวิเคราะห์และการสอนเกี่ยวกับวิกฤติการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของชาติต่าง ๆ ในหนังสือนี้ ไดมอนด์ศึกษาการรับมือกับวิกฤติที่แตกต่างกันของชาติต่าง ๆ ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เน้นไปที่ชาติที่ผ่านมาตรฐานการเลือกตั้งและภาวะวิกฤติทางการเมืองผ่านการศึกษาตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไดมอนด์วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการรับมือกับวิกฤติ อาทิเช่นการปรับตัวทางนิเวศ การบริหารจัดการการเมือง การรวบรวมความสามารถในการบริหารจัดการ การแก้ไขข้อพิพาท และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน หนังสือนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของชาติในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านตัวอย่างจากชาติต่าง ๆ ที่ได้ผ่านประสบการณ์วิกฤติและเปลี่ยนแปลง ผู้อ่านสามารถได้รับความรู้และแนวทางในการตอบสนองกับประเด็นในสังคม ทางการเมือง และวัฒนธรรม

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ

  รีวิว “ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย”

  รีวิว "ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย" พาไปสำรวจความรู้สึกของวัยผู้ใหญ่ที่เรามักตั้งเป้าหมายไว้ห้ามผิดพลาด ห้ามอ่อนแอ ห้ามร้องไห้ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถอ่อนแอได้เช่นกันแม้จะอายุเพิ่มขึ้นก็ตาม

  เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงิน…รวมหนังสือไลฟ์โค้ชทางการเงิน อ่านแล้วชีวิตดี

  ใครอยากมีชีวิตดี เป็นเศรษฐีเงินล้าน บอกเลยว่าห้ามพลาด วันนี้ reeeed จะมาแนะนำสุดยอดหนังสือที่ใครๆ ต่างก็นีวิวกันว่าอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นจริง! ให้ทุกคนได้ลองเอาไปศึกษา และปรับใช้ในชีวิตกัน เพราะถ้าอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองกันนะคะ หนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงิน หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเงิน เป็นตัวเบิกทาให้นักอ่านทั้งหลาย “กล้า” ที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง...
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รวมนิยายกำลังภายใน อ่านเพลิน เหมือนหลุดเข้าไปเป็นจอมยุทธ์

  วันนี้เราจะพานักอ่านมาเปิดประสบการณ์การอ่านนิยายกำลังภายในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งสนุก และยังมีความตื่นเต้น น่าค้นหามาให้ลองอ่านกัน

  ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไป ฉันก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้

  หนังสือ "ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้" เองก็ต้องการสื่อสารและปลอบประโลมเหล่าผู้ที่ความฝันยังไม่สำเร็จด้วยเช่นกันเพื่อหวังว่าผู้อ่านจะยังไม่ยอมแพ้และสุ้ต่อไปเพื่อความสุขวันข้างหน้า

  บทความแนะนำ

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED