More
  หน้าแรกอินไซต์หนังสือประวัติหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์รายวันที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

  ประวัติหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์รายวันที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

  ประวัติของหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน ทำหน้าที่คอยส่งข่าวสารให้แก่ผู้อ่านมาอย่างช้านาน แม้ปัจจุบันความนิยมจะเสื่อมลงแต่ประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจไม่น้อย วันนี้เราจะพานักอ่านไปรู้จักกับประวัติของหนังสือพิมพ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันค่ะ

  -

  หนังสือพิมพ์หนังสือรายวันที่คอยบอกเล่าเกี่ยวกับข่าวและเหตุกาณ์สำคัญๆ ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบัน หนังสือพิมพ์นั้นแท้จริงแล้วมีอดีตที่ยาวนานเป็นสื่อที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานกว่าที่คาดคิดเอาไว้ เพียงแต่หนังสือพิมพ์ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างสมำ่เสมอนั้นอาจพึ่งกำเนิดได้ไม่นานนัก แต่ถึงอย่างนั้นประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมแต่ละประเทศก็มีความน่าสนใจอนู่ไม่น้อย ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับต้นกำเนิดหนังสือพิมพ์ในประเทศต่างๆ ว่ามีที่มาที่ไปแย่างไรกันบ้าง

  ประวัติของหนังสือพิมพ์

  ประมาณ 60 ปีก่อนคริสต์ศักราช ยุคอาณาจักรโรมันที่อารยธรรมเจริญยิ่ง จักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์บัญชาให้อาลักษณ์คัดลอกแถลงการณ์ของพระองค์ รวมถึงข่าวประจำวันของราชการ แล้วนำไปปิดไว้ตามกำแพงในที่ชุมชนเพื่อประชาชนได้อ่านทั่วถึง ใบประกาศนั้นเรียก “แอ็กตา ดิอูนา” (Acta diuna) นับว่าเป็นต้นแบบหนังสือพิมพ์ ขณะที่ทางตะวันออก ในประเทศจีนก็ได้กำเนิดหนังสือพิมพ์ ซิงเป้า (Tsing Pao) ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับราชการสำนัก

  ต่อมาหลัง โยฮัน กูเต็นเบิร์ก ได้ผลิตเครื่องพิมพ์ได้สำเร็จการพิมพ์หนังสือก็เริ่มงายขึ้นและมีการออกหนังสือรายปรำตามขึ้นมาในภายหลัง การพัฒนาแท่นพิมพ์ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เกิดขึ้น คือ Avisa Relation Order Zeitung พิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมนี แต่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์รายวัน กระทั่งอังกฤษรวบรวมข่าวรายวันมาพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นรายสัปดาห์ ในชื่อ A Weekly News London ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลก โดยเสนอข่าวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป เป็นของใหม่ที่ได้รับความสนใจมากพอควร แต่ออกเป็นรายสัปดาห์ ต่อมา ได้มีผู้ริเริ่มออกหนังสือพิมพ์เป็นรายวันคนแรกของโลกคือ เอ็ดวาร์ด มอลเลต หนังสือชื่อ The Daily Courant ฉบับแรกออก เปิดโลกใหม่ด้วยการเสนอบทความ บทวิจารณ์สังคม คอลัมนิสต์ชื่อดังคือ ดาเนียล เดอโฟ เพราะฉะนั้นหากให้ระบุว่าหนังสือพิมพ์เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและไม่แน่นอน ในวันนี้เราจึงพานักอ่านทุกคนไปดูกันว่าหนังสือพิมพ์ในแต่ละประเทศมีจุดเริ่มต้นอย่างไรกันบ้าง

  หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

  Publick Occurrences Both Forreign and Domestick
  Publick Occurrences Both Forreign and Domestick

  หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตั้งแต่ปี 1690 เมื่อหนังสือพิมพ์แรกในสหรัฐอเมริกาชื่อ Publick Occurrences Both Forreign and Domestick จากนั้นปี 1704 ได้มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์แรกในรูปแบบปริญญาบัตร คือ The Boston News-Letter ที่จัดทำโดย John Campbell ในฐานะนักข่าวและพิธีกรหลายศตวรรษ หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาได้เลื่อนมาเป็นสื่อสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ความคิดเห็นและการแสดงความเห็นทางการเมือง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 การเผยแพร่ข่าวสารในหนังสือพิมพ์ก็ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเมืองและสังคม ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อสำคัญที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและบทความที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คน หลายหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาได้ปรับตัวเข้ากับสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้ากับกลุ่มผู้อ่านและตลาดในยุคปัจจุบัน

  หนังสือพิมพ์ในอังกฤษ

  A Weekly News London
  A Weekly News London

  A Weekly News London เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของอังกฤษและใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกมากที่สุด ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองลอนดอนและประเทศแทบยุโรปในสมัยนั้น รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวและกิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว การเมือง กีฬา วัฒนธรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ที่จัดขึ้นในลอนดอนและมีการติดตามข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสัปดาห์ในพื้นต่างๆ โดยเฉพาะลอนดอนอีกด้วย

  หนังสือพิมพ์ในเยอรมัน

  ในศตวรรษที่ 16 เยอรมันได้พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งการใช้งานโมเดลพิมพ์แบบเรียบ และมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลพิมพ์ใหม่ๆ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในสมัยนั้น ในศตวรรษที่ 17 มีการพัฒนาหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นกองทัพของการแพร่กระจายความคิดและเทคโนโลยีให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการแพร่กระจายของหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม และสงครามโลกครั้งที่สอง ในยุคสมัยใหม่ของเยอรมันหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อที่สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนและองค์กรต่างๆในสังคมเยอรมัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญ

  หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

  ประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2360 เมื่อเกิดการพิมพ์หนังสือพิมพ์เผยแพร่ความคิดเห็นของกลุ่มคนสูงศักดิ์ชื่อ “สุพรรณหงส์” ซึ่งแต่งตั้งเป็นประธานสำนักพิมพ์ และมีสมาชิกประกอบด้วยนักเขียนและนักประชาสัมพันธ์หลายคน ในช่วงปี พ.ศ. 2400 – 2404 ได้มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกที่ชื่อว่า “เดินไก่” แต่ได้รับการยุติเนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ที่ด่าสำนักงานบริหารพิเศษและเผยแพร่ข่าวที่ไม่เหมาะสม ในยุครัชกาลที่ 5 หรือประมาณกลางปี พ.ศ. 2460 เป็นช่วงที่หนังสือพิมพ์มีการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ชื่อดังในช่วงนี้ได้แก่ “สยามรัฐ” และ “เดอะเนชั่น” ซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

  ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ไทยมีการเผยแพร่ออนไลน์ที่สำคัญอย่างมาก ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึ้น และหลายสื่อยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร การตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร และการส่งเสริมแนวคิดต่างๆในสังคม และยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆในสังคมไทย

  เห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกสังคมมาอย่างยาวนานแม้แต่ในประเทศไทย เป็นสื่งที่คอยรายงายข่าวและเหตุการณ์สำคัญของสังคมอย่างต่อเนื่องมาเสมอและจนถึงทุกวันนี้หนังสือพิมก็ยังได้รับความนิยม แม้รูปแบบที่อาจต้องเปลี่ยนไปเป็นหนังสืพิมพ์ดิจิตอลก็ตาม แต่หนังสือพิมพ์ก็ยังเป็นสื่งสิ่งพิมพ์ที่คนให้ความสนใจและเขาไปอยู่ในชีวิตประวำวันของทุกคนมาอย่างยาวนานเช่นกัน สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามบทความรีวิวแนะนำหนังสือหรือนักเขียนและสาระดีๆ ได้ที่ article.reeeed.com นะคะ และใครกำลังมองหาร้านหนังสือออนไลน์ที่มีจำหน่ายทั้ง e book หนังสือเล่ม นิยายรายตอน สามารถแวะมาเลือกหาหนังสือได้ที่ Reeeed.com นะคะ เรามีหนังสือมากมายรอนักอ่านทุกท่านมาค้นหาอยู่เสมอ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง

  เล่มโปรดของ kai เมนแดนสุดฮอตแห่ง EXO

  พาไปส่องเล่มโปรดของ ไค (kai) เมนแดนซ์สุดฮอตจาก EXO บอยแบนด์สุดฮิตจากแดนกิมจิ ไคนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีคนมากมายชื่นชอบ ด้วยทักษะการเต้นระดับแนวหน้าของวงการและยังมีหนังสือมากมายที่เขาแชร์เหล่าแฟนคลับให้ได้ติดตามร่วมกันอยู่ตลอดๆ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  อิสระภาพของอินเดีย อีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญจุดสิ้นสุดจักรวรรดิอังกฤษ

  พาไปรู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับแห่งจักรวรรดิอังกฤษที่ถูกปกปิดไว้ในยุคที่อังกฤษเรื่องอำนาจ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยหลังจากผ่านยุคอาณานิยม มีเหตุการณ์เรื่องเล่าใดบ้างที่ประเทศแห่งนี้ซุกซ่อนไว้

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กสืที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  บทความแนะนำ

  รีวิว รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก

  "รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก" หนังสือที่เหมาะกับพนักงานทุกคนที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงาน องค์กร หรือหมดไฟ ให้ได้สำรวจสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้คุณสบายใจกับงานได้มากขึ้น

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแทนปลาดิบของ NCT

  เล่มโปรดของ ยูตะ (yuta) สมาชิกแดนปลาดิบของ NCT ที่เป็นไอดอลที่มีชั้นหนังสือน่าสนใจให้เราติดตามได้เช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปส่องกันว่า ไอดอลคนนี้มีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจในชั้นเล่มโปรดกันบ้าง
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED