More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือการสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre) ร่องรอยประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวด

  การสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre) ร่องรอยประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวด

  การสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre) ร่องรอยความโหดร้ายของมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อมนุษย์ บาดแผลใหญ่ของคนทั้งโลกที่แบกรับความโหดร้ายของการสังหารหมู่ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

  -

  การสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre) เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประเทศญี่ปุ่นบุกเข้าสู่เมืองหนานจิงในประเทศจีนด้วยทัพหน้า ญี่ปุ่นรุกล้ำเมืองหนานจิงในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1937 และครอบครองเมืองเป็นระยะเวลากว่าหกเดือน ในระหว่างการเข้ายึดครองในครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่หลายๆ อาทิ การพยายามใช้กฎหมายของญี่ปุ่นในการดูแลเมืองและสร้างความไม่พอใจ ซึ่งส่งผลให้มีการฆ่าภายในพื้นที่และกระทำร้ายทั้งทหารที่ประจำการและพลเรือนชาวจีนทั่วไป การสังหารหมู่หนานจิงเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและทำร้ายน่างกายมากมาย ซึ่งได้รับการรายงานและบันทึกเอกสารจากพยานต่างๆ อันเป็นหลักฐานในการยืนยันเหตุการณ์ มีการรายงานว่ามีการสังหารหมู่ภายในโดยการใช้ปืนและดาบสังหารชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการริดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้คน รวมถึงทำร้ายร่างกายทางเพศและทำลายทรัพย์สินของประชาชน

  จำนวนการสูญเสียชีวิตในการสังหารหมู่หนานจิงยังไม่แน่นอนและมีการประเมินว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 คน อีกทั้งยังมีรายงานว่ามีการทารุณกรรมและปฏิบัติอย่างรุนแรงต่อชาวจีนที่ถูกจับตัวไว้ ซึ่งเป็นที่กักกันของทหารญี่ปุ่นในเวลาที่ควบคุมเมืองนางกิง การสังหารหมู่หนานจิงเป็นเรื่องราวที่ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแยกออกมาเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีผลกระทบทั้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การทางสหประชาชาติยังตีพิมพ์เอกสารเหตุการณ์นี้ และการรายงานที่เกี่ยวข้องจากพยานเพื่อให้มีการรับรองว่าเหตุการณ์ สังหารหมู่หนานจิงเป็นเรื่องจริง

  ผลกระทบจากเหตุการณ์สังหารหมู่หนานจิง

  การสังหารหมู่หนานจิงได้มีผลกระทบทางสังคมและการตัดสินใจของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นในอนาคตด้วย มีการสร้างความเชื่อมั่นและความเห็นต่างกันในระดับประชากรในทั้งสองประเทศ เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ การควบคุมสื่อมวลชนและการสร้างความรุนแรงเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต

  นอกจากนี้การสังหารหมู่หนานจิงเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดและสร้างความปวดเจ็บอย่างลึกลงในใจของชาวจีน มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลและความเชื่อมั่นในสังคม สถานการณ์นี้อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์การเมืองและการดำเนินงานของรัฐบาล การศึกษาเหตุการณ์การสังหารหมู่หนานจิงและการรักษาความจริงในเรื่องราวนี้ยังคงมีความสำคัญ ในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคตและสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ การทำความเข้าใจและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ทำซ้ำความผิดพลาดในอดีต

  การสังหารหมู่หนานจิงได้สร้างการเตรียมพร้อมในชุมชนชาวจีนในการต่อต้านความรุนแรงและความเหยียดหยาม และสร้างความเชื่อมั่นในความสำคัญของการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น มีการสร้างองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสังคมที่ทำงานเพื่อสนับสนุนผู้รอดชีวิตและสืบสานประวัติศาสตร์ เช่น มูลนิธิเน้นเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และองค์กรที่สร้างโอกาสการศึกษาแก่นักเรียน การสังหารหมู่หนานจิงได้เป็นเรื่องที่ถูกเผยแพร่ทั่วไปได้เมื่อมีพยานและรายงานเป็นหลักฐาน องค์การสหประชาชาติและองค์การสถาปัตยกรรมมนุษยชาติได้สนับสนุนในการสืบสานความจริงและการให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อ การสันติสุขนามสมาชิกชาติที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างประเทศ ทั้งได้รับการศึกษาและการวิจัยอย่างแพร่หลายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้สร้างความตระหนักให้กับคนทั่วโลกเกี่ยวกับการละเมิดสิท

  การสังหารหมู่หนานจิงได้ทำให้โลกได้รับบทเรียนอย่างมาก นี่คือบางสิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้

  1. ความสำคัญของการสร้างสันติภาพในโลก: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างความตระหนักให้โลกเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  2. ความสำคัญของการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมและจำเป็นต้องอนุรักษ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต การศึกษาประวัติศาสตร์และการรักษาความจริงในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันการเกิดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  3. ความสำคัญของความเข้าใจและความยุติธรรม: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นการเคารพความมั่นคงและความเท่าเทียมของมนุษยชาติ การสร้างความเข้าใจและความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างประชากรต่างๆ
  4. การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นการเตือนให้โลกรับรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้
  5. สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถเข้าลำดับของรัฐบาลหรือการครอบครองทางการเมืองได้: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดขึ้นในระดับรัฐบาลหรือการครอบครองทางการเมืองได้ นี่เป็นการเตือนให้โลกระมัดระวังและต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นในระดับประชาคมหรือระดับรัฐบาล
  6. การเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นการเตือนให้เราเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซากและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคต
  7. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นในความจำเป็นของการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ การทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างสันติภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ

  ผลกระทบที่ญี่ปุ่นได้รับจากการสังหารหมู่หนานจิง

  1. ความเสียหายทางภาพลักษณ์: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นถูกเสื่อมเสียและสูญเสียความเชื่อถือในสายตาของโลก ทำให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความวิจารณ์และการตีความที่ไม่เป็นทางการจากประเทศอื่น ๆ
  2. การกระทำทางทหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน: การสังหารหมู่หนานจิงเป็นตัวอย่างของการกระทำทางทหารที่อาจยากจะยอมรับได้ ภายในประเทศญี่ปุ่นเองมีคนญี่ปุ่นที่ไม่ยอมรับหรือไม่รู้จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสร้างความไม่พอใจในประชากรญี่ปุ่นและชุมชนนานาชาติ
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: การสังหารหมู่หนานจิงได้สร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจในความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ๆ
  4. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ: การสังหารหมู่หนานจิงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ทั้งการลงทุนและการค้ากับประเทศอื่นลดลง ธุรกิจและการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบลบอย่างมากเนื่องจากความไม่พอใจและการป boyco องก์กรหนึ่งเข้ากันได้
  5. การเสื่อมเสียความเชื่อถือ: การสังหารหมู่หนานจิงได้สร้างความเสียหายต่อความเชื่อถือในรัฐบาลและการบริหารของญี่ปุ่น ผู้คนในญี่ปุ่นอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการรักษาความสงบและความปลอดภัย
  การสังหารหมู่หนานจิง A History of the Nanjing Massacre
  การสังหารหมู่หนานจิง A History of the Nanjing Massacre

  วันที่ 18 กันยายน ปี ค.ศ. 1931 ทหารญี่ปุ่นระเบิดรางรถไฟสายหนานหม่าน (หนานจิง-แมนจูเรีย) โดยใส่ความว่าเป็นฝีมือกองทัพจีน และใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเปิดฉากสงครามบุกประเทศจีนครั้งใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1937 หนานจิงแตก ทหารญี่ปุ่นจี้ดาบสังหารไปที่ชาวเมืองผู้รักสันติจำนวนมาก ในจำนวนนี้ที่อนาถที่สุดเป็นการสังหารหมู่แบบรวมกลุ่ม ปฏิบัติการสังหารหมู่เหล่านี้ มีผู้ถูกสังหารจำนวนกว่าสองแสนคน สตรีสาวจนถึงสตรีสูงวัยหกสิบเจ็ดสิบปีตกเป็นผู้ถูกทำร้ายจำนวนมาก ข่มขืน รุมโทรม ถือเป็นความบันเทิง และยังมีการตัดเต้านม แทงซี่โครง ตบฟันร่วง ร่างกายส่วนล่างบวมช้ำ สภาพต่าง ๆ อเนจอนาถยากจะทนทาน ที่เรียกว่า “ผู้หญิงปลอบขวัญ” ในความเป็นจริงก็คือทาสกามของกองทัพญี่ปุ่น ทางการญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงวิธีการโดยจัดตั้งสถานบริการผู้หญิงปลอบขวัญ บังคับสตรีชาวจีนและชาวเกาหลีนับหมื่นให้เป็นเหยื่อการข่มขืน วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1947 ศาลได้พิพากษาตัดสินว่า “พลเอกอิวาเนะ มัตสึอิ ในระหว่างสงครามได้ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ท้ายทหารในการสังหารหมู่เชลยศึกและบุคคลที่มิใช่ผู้นำการสู้รบ อีกทั้งทำการข่มขืน ปล้นสะดม และทำลายทรัพย์สิน เห็นควรลงโทษประหารชีวิต”

  ซื้อ การสังหารหมู่หนานจิง A History of the Nanjing Massacre

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ

  รีวิว “ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย”

  รีวิว "ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย" พาไปสำรวจความรู้สึกของวัยผู้ใหญ่ที่เรามักตั้งเป้าหมายไว้ห้ามผิดพลาด ห้ามอ่อนแอ ห้ามร้องไห้ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถอ่อนแอได้เช่นกันแม้จะอายุเพิ่มขึ้นก็ตาม

  เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงิน…รวมหนังสือไลฟ์โค้ชทางการเงิน อ่านแล้วชีวิตดี

  ใครอยากมีชีวิตดี เป็นเศรษฐีเงินล้าน บอกเลยว่าห้ามพลาด วันนี้ reeeed จะมาแนะนำสุดยอดหนังสือที่ใครๆ ต่างก็นีวิวกันว่าอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นจริง! ให้ทุกคนได้ลองเอาไปศึกษา และปรับใช้ในชีวิตกัน เพราะถ้าอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองกันนะคะ หนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงิน หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเงิน เป็นตัวเบิกทาให้นักอ่านทั้งหลาย “กล้า” ที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง...
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รวมนิยายกำลังภายใน อ่านเพลิน เหมือนหลุดเข้าไปเป็นจอมยุทธ์

  วันนี้เราจะพานักอ่านมาเปิดประสบการณ์การอ่านนิยายกำลังภายในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งสนุก และยังมีความตื่นเต้น น่าค้นหามาให้ลองอ่านกัน

  ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไป ฉันก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้

  หนังสือ "ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้" เองก็ต้องการสื่อสารและปลอบประโลมเหล่าผู้ที่ความฝันยังไม่สำเร็จด้วยเช่นกันเพื่อหวังว่าผู้อ่านจะยังไม่ยอมแพ้และสุ้ต่อไปเพื่อความสุขวันข้างหน้า

  บทความแนะนำ

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED