More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือรู้จัก บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เคยรุ่งเรื่องที่สุด

  รู้จัก บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เคยรุ่งเรื่องที่สุด

  บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เจริญที่สุดของเมโสโปเตเมีย บาบิโลน ถูกปกครอโดยชาว บาบิโนเนีย ผู้ซึ่งสร้างองค์ความรู้และวิทยาการมากมายที่จะส่งผลต่ออารยธรรมอีกมากมาย ทั้งดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเมือง

  -

  ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นโฉมหน้าของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดต่างถูกยอมรับว่าคือ เมโสโปเตเมีย อารยธรรมแห่งนี้นั้นถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจปกครองอยู่เรื่อยมา ทำให้ร่องรอยต่างๆ ของเมโสโปเตเมียนั้นมีหลายเหตุการณ์หรือหลายช่วงเวลาที่ค่อนข้างคลุมเครือ แต่ถึงกระนั้นหนึ่งในยุคทองที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้างคือการเรื่องอำนาจของ บาบิโลเนียน หนึ่งในกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเมโสโปเตเมียกว่า 2000 ปี อารยธรรมแห่งนี้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในยุคโบราณ ทั้งกฎหมาย ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งอารยะธรรมที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยความน่าสนใจให้ศึกษา

  เปิดตำนานบาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมโบราณแสนรุ่งเรือง

  ชื่อ บาบิโลน นั้นเป็นชื่อของ นครบาบิโลน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสยาวนานกว่า 2000 ปี โดยถูกปกครองโดยกลุ่มชาติพันะ์มากมายผลัดเปลี่ยนกันไป แต่ที่รู้จักและคุ้นชื่อที่สุดคือชาวบาบิโลเนีย โดยปกครองดินแดนแห่งนี้ถึง 2 ยุคด้วยกันนั้นได้แก่ ยุคจักรวรรดิบาบิโลนเก่าที่ปกครองโดยชาวอะมอไรท์และยุคจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ที่ปกครองโดยคาลเดียน คำว่า บาบิโลเนีย นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกรวมทั้งชาวอะมอไรท์และคาลเดียนที่เคยขึ้นมามีอำนาจ โดยได้สร้าง นครบาบิโลน ขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรและกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนเมโสโปเตเมียหลังจากการเสื่อมอำนาจลงของชาวสุเมเรียน

  ในยุคโบราณนั้นนครบาบิโลนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ด้วยช่วงเวลาการคงอยู่ยาวนานกว่า 2000 ปี และในระหว่างนั้นเกิดอารยธรรมและวิทยาการมากมายขึ้นภายในอาณาจักรแห่งนี้ ชาวบาบิโลเนียนั้นได้ค้นพบวิทยาการที่ได้ส่งต่อมาในยุคปัจจุบันมากมาย อาทิ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแม้กระทั้งตัวอักษรลิ่มก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารเช่นกัน ทั้งยังมีการค้นพบบันทึกดินเหนี่ยวจากการใช้ตัวอักษรดังกล่าวอีกด้วย

  ด้านสังคม

  กฎหมายฮัมมูราบี
  กฎหมายฮัมมูราบี

  หากกล่าวถึงกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ต้องมีการกล่าวถึง พระเจ้าฮัมมูราบี ด้วยมีความสำคัญในการสร้างกฎหมายฮัมมูราบีขึ้นมาโดยถือว่าเป็นประมวลกฎหมายแรกของโลกที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกฎหมายฮัมมูราบีมีหลักการ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” นั้นคือความผิดที่ทำลงเป็นเป็นอย่างไรโทษที่ได้รับก็จะรุนแรงมากเช่นกัน แม้นักวิชาการสมัยใหม่จะมองว่ากฎหมายในลักษณะนี้นั้นมีความโหดร้ายทารุณ แต่หากมองจากภาพรวมอดีตด้วยกฎหมายอันเด็ดขาดนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้กรุงบาบิโลนสามารถปกครองได้อย่างมีเสถียรภาพเช่นกัน

  ด้านศิลปะ

  สวนลอยฟ้าบาบิโลน
  สวนลอยฟ้าบาบิโลน

  ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะชื่อของ หอคอยบาเบลและสวนลอยฟ้าบาบิโลน นั้นปรากฎให้เรารู้จักได้ยินมาอย่างยาวนั้น ทั้งยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดว่าสวนลอยฟ้านั้นจริงหรือไม่ แต่ก็มีการพบบันทึกหลักฐานว่าในสมัยก่อนคริสต์กาลนั้นสวนลอยฟ้าบาบิโลนเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวาง โดยในบันทึกต่างๆ ได้กล่าวว่าเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 มีความสูงหลายชั้นและประกอบไปด้วยพืชที่หลากหลาย ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับพวกมันจะลอยอยู่เหนือพื้นดินพร้อมด้วยเทคนิควิศวกรรมที่สามารถผันน้ำขึ้นไปล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ โดยมีข้อสังเกตุมากมายที่ตั้งสันนิฐานว่าสถาปัตยกรรมในระดับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นก่อนในช่วงก่อนคริสต์กาล

  ด้านวิทยาการ

  การศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาว
  การศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาว

  ชาวบาบิโลนนั้นมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้ เพียงแต่ในช่วงแรกนั้นพวกเขาใช้เพียงเพื่อทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเชื่อ พิธีกรรมและลางบอกเหตุ แต่ก็สามารถสร้างปฏิทิน 12 เดือนตามรอบของดวงจันทร์ขึ้นมาได้สำเร็จจนกลายเป็นต้นกำเนิดของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในเวลาต่อมา ก่อนที่ต่อมาภายหลังการศึกษาด้านนี้เริ่มจริงจังมากขึ้นโดยอ้างอิงตามหลักธรรมชาติไม่ใช่เพื่อความเชื่อแบบยุคแรก มีการศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาวอย่างจริงจัง โดยความรู้ด้านดาราศาสตร์นี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญให้อาณาจักรต่างๆ ในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียต่อไป

  Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน
  Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน

  กล่าวได้ว่าชาวบาบิโลนนั้นมีความก้าวหน้าและค้นพบวิทยาการมากมาย เป็นอีกกลุ่มชาติพันธ์และอาณาจักรโบราณที่มีเรื่องราวให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมกันอีก ใครที่สนใจเนื้อหาเรื่องราวโดยละเอียดของ บาบิโลน แล้วละก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาครบถ้วนได้จากหนังสือ Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน จากสำนะกพิมพ์ยิปซีที่รวบรวมเนื้อหาสาระของอารยธรรมดังกล่าวไว้ได้อย่างครบถ้วน สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามบทความดีๆ ได้ใหม่ที่ article.reeeed หรือใครที่มองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ Reeeed เรามีหนังสือน่าสนใจมากมายพร้อมบริการนักอ่านเสมอค่ะ เลือกจะ Reeeed เลือก Reeeed นะคะ

  ซื้อหนังสือ Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

  บทความล่าสุด

  เปิดโลกนักล่าปีศาจ The Witcher นิยายแฟนตาซีที่ไม่ควรพลาด

  The Witcher ผลงานวรรณกรรมแฟนตาซีจาก อันด์แชย์ ซาคอฟสกี (Andrzej Sapkowski) ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่านักล่าอสูรและโลกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเวทมนตร์และจินตนาการที่เต็มไปด้วยอันตรายที่เหล่าวิชเชอร์ต้องต่อกร

  รู้จัก ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ จากแดนอาทิตย์อุทัย

  เรื่องราวสยองขวัญของบรรดาผีปีศาจจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์น่าติดตามไม่แพ้ของชาติอื่นๆ พร้อมกับหนังสือแนะนำ "ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ" ที่ชวนคุณเข้าไปสำผัสประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าและตำนานเหล่านั้น

  เปิดตำนานประวัติความเป็นมานิทานกริมม์

  เชื่อหรือไม่ว่าบรรดานิทานที่เราฟังกันตั้งแต่เด็กจนโตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ นิทานกริมม์ นิทานที่ถูกรวบรวมโดยพี่น้อง Jacob Grimm และ Wilhelm Grimm ที่มีเนื้อหาเพื่อเป็นคติสอนใจและมอบความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ก่อนที่จะกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

  เล่มโปรดของ ทอม แฮงส์ ดาราเจ้าบทบาทแห่งฮอลลีวูด

  หนังสือเล่มโปรดของ ทอม แฮงส์ (Tom Hanks) ดาราชายมากความสามารถที่โล่นแล่นในวงการภาพยนตร์ หนังสือเล่มไหนบ้างจะเป็นที่โปรดปรานของหนึ่งในยอดนักแสดงคนนี้ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกัน
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  ท่องโลกอียิปต์ไปกับ 3 หนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์ยิปซี

  รู้จักอียิปต์ให้มากขึ้นผ่านหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์ยิปซีที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่ใครหลงไหลประเทศแห่งนี้ต้องอยากรู้ อาทิ เหล่าเทพของอียิปต์หรือเรื่องเล่าและตำนานฟาโรห์องค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เนื้อหาทั้งหมดล้วนอัดแน่นในหนังสือแนะนำที่เรานำมาฝากกัน

  Elizabeth Badinter นักเขียนสตรีนิยมผู้โด่งดัง

  เอลิซาเบธ บาแดงแตร์ (Elizabeth Badinter) หนึ่งในนักเขียนแนวสตรีนิยมผู้โด่งดัง เจ้าของงานเขียนที่สะท้อนบทบาททางสังคมของผู้หญิงผ่านผลงานที่เธอประพันธ์ขึ้นมาได้อย่างคมคายและน่าติดตาม

  บทความแนะนำ

  เปิดโลกนักล่าปีศาจ The Witcher นิยายแฟนตาซีที่ไม่ควรพลาด

  The Witcher ผลงานวรรณกรรมแฟนตาซีจาก อันด์แชย์ ซาคอฟสกี (Andrzej Sapkowski) ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่านักล่าอสูรและโลกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเวทมนตร์และจินตนาการที่เต็มไปด้วยอันตรายที่เหล่าวิชเชอร์ต้องต่อกร

  รู้จัก ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ จากแดนอาทิตย์อุทัย

  เรื่องราวสยองขวัญของบรรดาผีปีศาจจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์น่าติดตามไม่แพ้ของชาติอื่นๆ พร้อมกับหนังสือแนะนำ "ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญ" ที่ชวนคุณเข้าไปสำผัสประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าและตำนานเหล่านั้น
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED