More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือรู้จัก บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เคยรุ่งเรื่องที่สุด

  รู้จัก บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เคยรุ่งเรื่องที่สุด

  บาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมที่เจริญที่สุดของเมโสโปเตเมีย บาบิโลน ถูกปกครอโดยชาว บาบิโนเนีย ผู้ซึ่งสร้างองค์ความรู้และวิทยาการมากมายที่จะส่งผลต่ออารยธรรมอีกมากมาย ทั้งดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเมือง

  -

  ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นโฉมหน้าของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดต่างถูกยอมรับว่าคือ เมโสโปเตเมีย อารยธรรมแห่งนี้นั้นถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจปกครองอยู่เรื่อยมา ทำให้ร่องรอยต่างๆ ของเมโสโปเตเมียนั้นมีหลายเหตุการณ์หรือหลายช่วงเวลาที่ค่อนข้างคลุมเครือ แต่ถึงกระนั้นหนึ่งในยุคทองที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้างคือการเรื่องอำนาจของ บาบิโลเนียน หนึ่งในกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเมโสโปเตเมียกว่า 2000 ปี อารยธรรมแห่งนี้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในยุคโบราณ ทั้งกฎหมาย ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งอารยะธรรมที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยความน่าสนใจให้ศึกษา

  เปิดตำนานบาบิโลน หนึ่งในอารยธรรมโบราณแสนรุ่งเรือง

  ชื่อ บาบิโลน นั้นเป็นชื่อของ นครบาบิโลน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสยาวนานกว่า 2000 ปี โดยถูกปกครองโดยกลุ่มชาติพันะ์มากมายผลัดเปลี่ยนกันไป แต่ที่รู้จักและคุ้นชื่อที่สุดคือชาวบาบิโลเนีย โดยปกครองดินแดนแห่งนี้ถึง 2 ยุคด้วยกันนั้นได้แก่ ยุคจักรวรรดิบาบิโลนเก่าที่ปกครองโดยชาวอะมอไรท์และยุคจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ที่ปกครองโดยคาลเดียน คำว่า บาบิโลเนีย นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกรวมทั้งชาวอะมอไรท์และคาลเดียนที่เคยขึ้นมามีอำนาจ โดยได้สร้าง นครบาบิโลน ขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรและกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนเมโสโปเตเมียหลังจากการเสื่อมอำนาจลงของชาวสุเมเรียน

  ในยุคโบราณนั้นนครบาบิโลนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ด้วยช่วงเวลาการคงอยู่ยาวนานกว่า 2000 ปี และในระหว่างนั้นเกิดอารยธรรมและวิทยาการมากมายขึ้นภายในอาณาจักรแห่งนี้ ชาวบาบิโลเนียนั้นได้ค้นพบวิทยาการที่ได้ส่งต่อมาในยุคปัจจุบันมากมาย อาทิ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแม้กระทั้งตัวอักษรลิ่มก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารเช่นกัน ทั้งยังมีการค้นพบบันทึกดินเหนี่ยวจากการใช้ตัวอักษรดังกล่าวอีกด้วย

  ด้านสังคม

  กฎหมายฮัมมูราบี
  กฎหมายฮัมมูราบี

  หากกล่าวถึงกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ต้องมีการกล่าวถึง พระเจ้าฮัมมูราบี ด้วยมีความสำคัญในการสร้างกฎหมายฮัมมูราบีขึ้นมาโดยถือว่าเป็นประมวลกฎหมายแรกของโลกที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกฎหมายฮัมมูราบีมีหลักการ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” นั้นคือความผิดที่ทำลงเป็นเป็นอย่างไรโทษที่ได้รับก็จะรุนแรงมากเช่นกัน แม้นักวิชาการสมัยใหม่จะมองว่ากฎหมายในลักษณะนี้นั้นมีความโหดร้ายทารุณ แต่หากมองจากภาพรวมอดีตด้วยกฎหมายอันเด็ดขาดนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้กรุงบาบิโลนสามารถปกครองได้อย่างมีเสถียรภาพเช่นกัน

  ด้านศิลปะ

  สวนลอยฟ้าบาบิโลน
  สวนลอยฟ้าบาบิโลน

  ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะชื่อของ หอคอยบาเบลและสวนลอยฟ้าบาบิโลน นั้นปรากฎให้เรารู้จักได้ยินมาอย่างยาวนั้น ทั้งยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดว่าสวนลอยฟ้านั้นจริงหรือไม่ แต่ก็มีการพบบันทึกหลักฐานว่าในสมัยก่อนคริสต์กาลนั้นสวนลอยฟ้าบาบิโลนเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวาง โดยในบันทึกต่างๆ ได้กล่าวว่าเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 มีความสูงหลายชั้นและประกอบไปด้วยพืชที่หลากหลาย ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับพวกมันจะลอยอยู่เหนือพื้นดินพร้อมด้วยเทคนิควิศวกรรมที่สามารถผันน้ำขึ้นไปล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ โดยมีข้อสังเกตุมากมายที่ตั้งสันนิฐานว่าสถาปัตยกรรมในระดับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นก่อนในช่วงก่อนคริสต์กาล

  ด้านวิทยาการ

  การศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาว
  การศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาว

  ชาวบาบิโลนนั้นมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้ เพียงแต่ในช่วงแรกนั้นพวกเขาใช้เพียงเพื่อทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเชื่อ พิธีกรรมและลางบอกเหตุ แต่ก็สามารถสร้างปฏิทิน 12 เดือนตามรอบของดวงจันทร์ขึ้นมาได้สำเร็จจนกลายเป็นต้นกำเนิดของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในเวลาต่อมา ก่อนที่ต่อมาภายหลังการศึกษาด้านนี้เริ่มจริงจังมากขึ้นโดยอ้างอิงตามหลักธรรมชาติไม่ใช่เพื่อความเชื่อแบบยุคแรก มีการศึกษาระบบและการเคลื่อนที่ของดวงดาวอย่างจริงจัง โดยความรู้ด้านดาราศาสตร์นี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญให้อาณาจักรต่างๆ ในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียต่อไป

  Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน
  Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน

  กล่าวได้ว่าชาวบาบิโลนนั้นมีความก้าวหน้าและค้นพบวิทยาการมากมาย เป็นอีกกลุ่มชาติพันธ์และอาณาจักรโบราณที่มีเรื่องราวให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมกันอีก ใครที่สนใจเนื้อหาเรื่องราวโดยละเอียดของ บาบิโลน แล้วละก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาครบถ้วนได้จากหนังสือ Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน จากสำนะกพิมพ์ยิปซีที่รวบรวมเนื้อหาสาระของอารยธรรมดังกล่าวไว้ได้อย่างครบถ้วน สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามบทความดีๆ ได้ใหม่ที่ article.reeeed หรือใครที่มองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ Reeeed เรามีหนังสือน่าสนใจมากมายพร้อมบริการนักอ่านเสมอค่ะ เลือกจะ Reeeed เลือก Reeeed นะคะ

  ซื้อหนังสือ Babylon Mesopotamia : Cradle of Civilization เปิดตำนานบาบิโลน

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  บทความแนะนำ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED