More
  หน้าแรกหนังสือพัฒนาตนเองรีวิว เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

  รีวิว เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

  การมีทักษะด้านต่างๆ ที่ยอดเยี่ยมย่อมทำให้การทำงานของคุณยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่หากไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรือควบคุมผลเหล่านั้น สิ่งที่ตามมามีแต่ความเครียดและวิตกกังวลเกินไป หนังสือ เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ เล่มนี้ชวนคุณมาทิ้งความคิดที่เกินพอดี ทิ้งให้มากขึ้น ทำให้น้อยลงเพื่อความสุขของคุณจะเพิ่มขึ้น

  -

  หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังประสบปัญหาทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนัก แต่ผลที่ออกมากลับออกมาไม่ตรงกับความต้องการ กลัวว่าจะถูกเพื่อนรวมงานไม่ชอบเอาหรือเปล่า ถูกเจ้านายตำหนิอยู่บ่อยครั้ง หากคุณยังพบเจอปัญหาดังกล่าวคงจะถามตัวเองว่าเหตุใดจึงเป็นแบบนี้นะ แต่ความคิดแบบนั้นไม่สามารถทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้ ซ้ำยังทำให้คุณไม่สบายใจมากขึ้นไปอีก แต่หากคุณละทิ้งความคิดเหล่านั้นไปบ้างและลงมือแก้ไขอย่างถูกจุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน วันนี้เราจึงได้หยิบหนังสือ เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ มารีวิวนักอ่านทุกคนที่คุณยังคิดมากอยู่ มาเลิกคิดมากและหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปกับหนังสือเล่มนี้กัน

  รีวิว เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

  เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ
  เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

  หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ทะกะชิ โทะริฮะระ ที่ได้เขียนหนังสือ “เปลี่ยนวิธีคิดแค่5 วิ งานก็สำเร็จไปแล้ว 90%” หนังสือที่มียอดขายกว่า 100,000 เล่ม ด้วยเคล็ดลับการหยุดคิดเพียง 5 วินาทีที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ในหนังสือ เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ เขาได้นำเสนอทักษะ 22 ประการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและ “ทิ้ง” บางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับการเรียนรู้ใหม่ๆ อีกด้วย

  โดยหนังสือได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่คุณทุ่มเทแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามนั้นเพราะคุณโฟกัสผิดจุด หลายๆ ครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าดีมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดเอาไว้ การเพิ่มบางสิ่งหรือทำบางอย่างมากขึ้นนั้นเพราะคุณคิดมากจนเกินไป แต่ความคิดที่ไม่จำเป็นจะส่งผลเสียกับงานมากกว่าโดยหนังสือได้กล่าวไว้ว่า “คนที่ทำงานเป็น จะไม่ทำ สิ่งที่ไม่จำเป็น” นั้นเพราะการที่คุณทำบางสิ่งที่คิดว่าดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือทำมากจนเกินไปก็ได้ ในขณะเดียวกันการได้ลองทิ้งหรือหยุดคิดเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ คนมักมองข้าม เฉพาะฉะนั้นคุณควรที่จะฝึก “ทิ้ง” หรือ “หยุดความคิด” บ้างเช่นเดียวกัน

  โดยหนังสือได้แบ่งบทใหญ่ๆ ออกเป็น 4 บทที่เต็มไปด้วยแนวทางที่ให้คุณได้ลองหยุดคิดหรือทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ค่อยๆ เรียนรู้ไปทีละสเตปตามบทของหนังสือทั้ง 4 บท ดังนี้

  บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดคิด

  บทนี้จะชี้ให้เห็นว่าความคิดที่ไม่จำเป็นที่มากจนเกินไป เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ถูกต้อง ในบางครั้งการเลือกที่จะตัดบางส่วนที่ไม่สำคัญทิ้งไปจะมีส่วนทำให้เพิ่มโอกาสของความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น อย่าเริ่มโดยการตั้งให้สิ่งที่ทำเกินเป้าหมาย แต่เริ่มด้วยการทำให้ได้ตามเป้าหมายเดิมแต่แรกก่อน การใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็นของเป้าหมายมีแต่จะเพิ่มงานให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น

  บทที่ 2 คุณกำลังใช้ทักษะมากเกินไป

  การมีทักษะหลายๆ อย่างที่ดีจะทำให้เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมก็จริง แต่หากเราไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมทักษะนั้นก็จะกลายเป็นผลเสียต่อเรา ในหนังสือได้ยกตัวอย่างของคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่งกาจ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มักจะสนใจเพียงแต่ตัวเลขและอาจมองข้ามความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่บนสิ่งที่พวกเขารู้มาได้เช่นกัน และเราควรรู้จักการลำดับความสำคัญอยู่เสมอสิ่งไหนที่ไม่สำคัญแต่รบกวนมากเกินไปก็ควรจะตัดมันทิ้งไปบ้าง

  บทที่ 3 วิธีคิดแบบ In Basket ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นใน 5 วินาที

  บทนี้จะพานักอ่านไปรู้จักวิธีการคิดแบบ In Basket โดยการใช้เวลา 5 วินาทีในการกำจัดความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนลงมือทำ โดยได้แบ่งแยกทักษะออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง และกล่าวว่าทักษะใดเมื่อคุณมีแล้วควรรู้จักที่จะละทิ้งสิ่งใดบ้าง อาทิ หากเป็นเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเก่ง คุณก็ควรที่จะเรียนรู้การทิ้งความคิด “คนอื่นจะมองเราอย่างไร” ออกไป , หากคุณเป็นคนที่มีทักษะความรับผิดชอบสูง ก็ควรละทิ้งความผิดพลาดในอดีตให้เป็น เป็นต้น

  บทที่ 4 ควบคุม “ความคิดที่ไม่จำเป็น”

  ฝึกที่จะควบคุมความคิดของต้นเองให้ได้เลิกคิดเรื่องที่ไม่จำเป็น กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นข้อผิดพลาดของเราเองก็ตาม ค่อยๆ ตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดออกไปก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดให้ได้ในทีเดียว แค่ค่อยๆ ทำไปทีละนิด แล้วแยกความคิดกับการกระทำออกจากกัน เมื่อเรากล้าทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งเน้นไปที่การลงมือทำก่อนเป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าคุณจะทำไม่ได้หรือไม่สำเร็จ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงไขว้คว้าโอกาสที่เขามาเสมอก็เท่านั้น

  สรุป 5 ข้อคิดจากหนังสือ เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

  -การหยุดคิดหรือทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นสำคัญ

  -การใช้ทักษะที่ถนัดกับทุกเรื่องจะทำให้มุมมองเราแคบลง

  -การลงมือทำและตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ สำคัญกว่าการกำหนดเป้าหมายให้ใหญ่เกินตัว

  -การจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้น

  -หลายสิ่งที่คิดว่าดี อาจจะไม่ดีอย่างที่คิด ควรริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

  และทั้งหมดคือรีวิว เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ หนังสือที่อยากให้คุณ “ทิ้ง” ความคิดหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอีกสักนิดและมีความสุขมากขึ้นอีกสักหน่อยค่ะ สุดท้ายนี้หากใครมองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่ Reeeed.com นะคะ เรามีหนังสือมากมายหลากหลายแนวทั้ง How to , พัฒนาตนเอง , นิยายวรรณกรรม ให้คุณเลือกอ่านกันมากมาย เลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  บทความแนะนำ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED