More
  หน้าแรกหนังสือพัฒนาตนเองรู้จักกับ Growth Mindset พร้อมหนังสือแนะนำพัฒนากรอบความคิดของคุณ

  รู้จักกับ Growth Mindset พร้อมหนังสือแนะนำพัฒนากรอบความคิดของคุณ

  รู้จักกับ Growth Mindset ทักษะที่ถูกมองว่าสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน กรอบทางความคิดที่จะทำให้คุณเป็นคนประสบความสำเร็จ ไม่กลัวความล้มเหลว และกล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับฝึกฝนให้ตัวคุณเองมีทักษะดังกล่าวได้เช่นกัน

  -

  Growth Mindset ทักษะที่ถูกมองว่าสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยหากคุณเป็นคนที่มี Growth Mindset นั้นหมายถึงคุณเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองให้ดีอยู่เสมอ กล้าที่จะนำเสนอหรือท้าทายสิ่งใหม่ๆ ไม่กลัวความผิดพลาดและล้มเหลวมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงหนึ่งในบทเรียนการเรียนรู้ของคุณเอง การมี Growth Mindset นั้นทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองและคนรอบข้างอีกด้วย โดยในวันนี้ Reeeed จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Mindset ต่างๆ และหนังสือที่ช่วยให้คุณพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นกัน

  ทำความรู้จักกับ Mindset

  Mindset เป็นคำที่เราได้ยินกันอย่างคุ้นหูในปัจจุบัน โดยหากระบุความหมานแบบกว้างๆ Mindset นั้นคือกระบวนการหรือชุดทางความคิดที่มีความแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลมีความเป็นปัจจเจกแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การสั่งสอน หรือการเรียนรู้ที่ผ่านมาของคนๆ นั้นว่าจะก่อให้เกิด Mindset แบบไหน โดยจะมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนๆ นั้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทนั้นก็คือ 1.Growth Mindset 2.Fixed Mindset

  ประเภทของ Mindset

  Growth Mindset

  เป็นกรอบความคิดที่สามารถเติบโตได้ เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพให้ดีกว่าเดิมได้ มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและพร้อมจะท้าชนกับความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่ง Growth Mindset นั้นคือทักษะที่จำเป็นอย่างมาก เพราะหากต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราจำเป็นจะต้องมีมุมมองที่ดีต่อการเรียนรู้ ไม่กลัวความผิดพลาดและล้มเหลว ทำให้เรามีความกล้าที่จะเรียนรู้หรือแสดงความคิดเห็นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ กล่าวได้ว่านี่คือ Mindset แห่งการพัฒนาตนเองก็ว่าได้

  Fixed Mindset

  กรอบความคิดที่มักยึดติดอยู่เสมอ ไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเอง มองความล้มเหลวผิดพลาดเป็นจุดด่ายพร้อยและไม่สามารถก้าวข้ามได้ ไม่ชอบความท้าทายและกลัวความก้าวหน้าเพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบที่สูงคิดได้ การตกอยู่ใน Mindset นี้นั้นจะส่งผลให้เราขาดการพัฒนาตนเอง ย้ำอยู่กับที่ใน comfort zone ที่รู้สึกปลอดภัยเพียงเท่านั้น

  จากที่อ่านมาหลายๆ คนคงจะเข้าใจแล้วว่าการมี Growth Mindset นั้นจะส่งผลดีต่อชีวิตมากกว่าการมี Fixed Mindset เพราะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กล้าที่จะท้าทายหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ ไม่กลัวความล้มเหลวจะทำให้เราสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง และหากในองค์กรหรือที่ทำงานมีบุคลากรที่มี Fixed Mindset อยู่มากกว่าแล้วนั้นจะส่งผลเสียต่อการเติบโตในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะจะขาดคนที่มีความคิดหรือการจัดการปัญหาอย่างชาญฉลาด เพราะคนที่มี Growth Mindset นั้นสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ดี ทั้งยังมีแนวทาง วิสัยทัศน์หรือความคิดใหม่ๆ เสนอออกมาอยู่ตลอด

  แต่จุดสำคัญคือทำยังไงเราถึงจะมี Growth Mindset ได้ ซึ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือ Mindset นั้นถือว่าเป็นทักษะและเมื่อเป็นทักษะก็แสดงว่าเราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้เช่นกัน และในวันนี้เราก็มีหนังสือดีๆ อย่าง “คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset” มาแนะนำให้นักอ่านทุกท่านได้เรียนรู้วิธีที่จะปรับปรุง Mindset ของต้นเองให้ดีขึ้น

  แนะนำหนังสือ “คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset”

  คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset
  คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

  หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Annie Brock และ Heather Hundley โดยหวังให้เป็นคู่มือสำหรับคุณครู ผู้ปกครอง หรือใครก็ตามที่มีความปรารถนาจะปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกรอบทางความคิดของตัวเองให้เป็นแบบ Growth Mindset ทักษะสำคัญในยุคปัจจุบัน และตัวผู้เขียนเองก็มีความเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งนี้ได้ ทั้งยังส่งผลดีต่อตัวเองก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดชีวิต

  โดยหนังสือเล่มนี้นั้นไม่ได้มุ่งหวังให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ให้เราได้ปรับเปลี่ยน Mindset ตัวเองอย่างช้าๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยในแต่ละเดือนหนังสือเล่มนี้จะมอบบทเรียนให้คุณนำไปปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าทุกบทเรียนจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงความคิดและกระบวนการเรียนรู้ของคุณ พร้อมทั้งยังมอบเทคนิคดีๆ ต่างๆอีกมากมายที่ให้คุณสามารถมองความผิดพลาดในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม กล้าที่จะท้าทาย ล้มเหลว ผิดพลาด เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีศํกยภาพ แต่เป็นเป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตให้คุณได้เรียนรู้และเติบโต

  ซื้อหนังสือ คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  แจ็ค ลอนดอน (Jack London) นักเขียนผู้ประพันธุ์เรื่องราวการผจญภัยสุดคลาสสิค

  แจ็ค ลอนดอน (Jack London) นักเขียนที่บอกเล่าการผจญภัยแสนสนุกผ่านงานเขียนที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวรรณกรรมยุคคลาสสิค

  ชาลส์ ดิกคินส์ (Charles Dickens)ยอดวรรณกรรมแห่งยุควิกตอเรีย

  ชาลส์ ดิกคินส์ (Charles Dickens) ยอดนักเขียนคนสำคัญแห่งยุควิคตอเรีย นักเขียนที่มีผลงานมากมายหลากหลายแนวทั้งเสียดสีสังคม คุณค่าของมนุษย์หรือแม้แต่แนวตลกขบขัน ที่ทุกเรื่องต่างได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

  รัดยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) เจ้าของบทประพันธุ์ The Jungle Book

  รัดยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) นักเขียนเจ้าของบทประพันธุ์ The Jungle Book หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเมาคลีลูกหมาป่า นักเขียนที่ฝากผลงานไว้มากมายตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะงานเขียนที่เชื่อมโยงมนุษย์กับความสำคัญของธรรมชาติ

  กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ผู้นำยุคทองมาสู่รัสเซีย

  กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ผู้นำยุคทองและการพัฒนามาสู่รัสเซียที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญส่งเสริมให้รัสเซียกลายเป็นผู้นำโลกต่อไปในอนาคต ผลงานที่โดดเด่นมากมายทำให้ถูกยกย่องเป็นมหาราชคนสำคัญของรัสเซีย
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  สงครามเกาหลี (Korean War) จุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างเหนือใต้

  สงครามเกาหลี (Korean War) เหตุการณ์สำคัญที่มีสาเหตุมากมายเข้ามาเกี่ยวพัน แต่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการแบ่งออกของเกาหลีเป็นเหนือและใต้ หนึ่งในสงครามครั้งสำคัญในช่วงสงครามเย็นที่มีมหาอำนาจต่างๆ คอยหนุนหลัง

  ประวัติหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์รายวันที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

  ประวัติของหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน ทำหน้าที่คอยส่งข่าวสารให้แก่ผู้อ่านมาอย่างช้านาน แม้ปัจจุบันความนิยมจะเสื่อมลงแต่ประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจไม่น้อย วันนี้เราจะพานักอ่านไปรู้จักกับประวัติของหนังสือพิมพ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันค่ะ

  บทความแนะนำ

  แจ็ค ลอนดอน (Jack London) นักเขียนผู้ประพันธุ์เรื่องราวการผจญภัยสุดคลาสสิค

  แจ็ค ลอนดอน (Jack London) นักเขียนที่บอกเล่าการผจญภัยแสนสนุกผ่านงานเขียนที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวรรณกรรมยุคคลาสสิค

  ชาลส์ ดิกคินส์ (Charles Dickens)ยอดวรรณกรรมแห่งยุควิกตอเรีย

  ชาลส์ ดิกคินส์ (Charles Dickens) ยอดนักเขียนคนสำคัญแห่งยุควิคตอเรีย นักเขียนที่มีผลงานมากมายหลากหลายแนวทั้งเสียดสีสังคม คุณค่าของมนุษย์หรือแม้แต่แนวตลกขบขัน ที่ทุกเรื่องต่างได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED