More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) นักเขียนแนว Atheism เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และความเชื่อ

  ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) นักเขียนแนว Atheism เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และความเชื่อ

  ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) นักเขียนที่สนับสนุนแนวคิด อเทวนิยม และพยายามเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสนาเพื่อหาเหตุผลมารองรับความเชื่อต่างๆ ทางศาสนา

  -

  ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) นักชีววิทยาและนักปรัชญาชาวบริติช ดอว์กินส์ได้เผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต การวิวัฒนาการ และการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาภายใต้แนวคิดที่เขาเรียกว่า เอเธอิสต์ (Atheism) ซึ่งเน้นการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลงานที่สำคัญของดอว์กินส์คือหนังสือ The Selfish Gene ที่เผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของพันธุกรรมในกระบวนการวิวัฒนาการ และยังมีหนังสืออื่นๆ ที่เขาเขียนได้รับความนิยมมากมายอาทิ The Blind Watchmaker, The God Delusion และ The Extended Phenotype นอกจากนี้ดอว์กินส์เป็นสมาชิกสมาคมแห่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งอังกฤษ (Royal Society of London) อีกด้วย

  ประวัติ ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) 

   ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins)
  ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins)

  ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1941 ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา เขาจบการศึกษาที่โรงเรียนโอลเดิลในอังกฤษ และได้รับทุนการศึกษาในสาขาชีววิทยาจาก Balliol College, University of Oxford และในปี 1962 ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมสูงสุดในสาขาชีววิทยา ในปี 1966 ได้รับปริญญาเอกจาก University of Oxford ด้วยวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การพัฒนาของวิวัฒนาการต่อวงจรแบบต่อเนื่อง” หลังจากที่ได้รับปริญญาเอกดอว์กินส์เริ่มสอนวิทยาศาสตร์ชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเบิร์คลีส์ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่น เขาได้พบกับ สรูล เออร์วิง กลิค (Irving Glick) ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีและได้ช่วยกันเขียนหนังสือ An Introduction to Genetic Analysis ขึ้นมา

  เมื่อดอว์กินส์เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยเบิร์คลีส์ ในปี 1970 และในปีเดียวกันเขาก็เขียนหนังสือเรื่อง The Selfish Gene ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความนิยมและมีผลกระทบอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎีของดอว์กินส์เกี่ยวกับความสำคัญของพันธุกรรมในกระบวนการวิวัฒนาการ และสรุปว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะสิ่งอื่นๆ แต่อยู่ในการถ่ายทอดสายพันธุ์ให้สืบทอดต่อไป

  หลังจากประสบความสำเร็จด้วยหนังสือ The Selfish Gene ดอร์กินส์ได้เขียนหนังสืออื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอีกมากมาย เช่น The Blind Watchmaker ที่เสนอองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผ่านกระบวนการธรรมชาติ และ The God Delusion ซึ่งเน้นการสร้างเสริมความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา 

  ผลงานของ ริชาร์ด ดอว์กินส์ (Richard Dawkins) 

  The Selfish Gene 

  The Selfish Gene 
  The Selfish Gene 

  ผลงานของดอว์กินส์เป็นหนังสือที่มีความสำคัญและมีผลกระทบอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการ หนังสือนี้ได้นำเสนอทฤษฎีของยีนซึ่งเป็นแนวคิดที่มองว่าความสำเร็จในกระบวนการวิวัฒนาการไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แต่อยู่ที่การถ่ายทอดสายพันธุ์ให้สืบทอดต่อไป หนังสือนี้มีจุดมุ่งหมายว่ายีนมีความสำคัญเป็นพิเศษ และมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ยีนจะมีการสืบทอดไปถึงลูกตามกระบวนการสืบพันธุ์ และมีการวิธีการที่จะตู่สู้ในการเอาชนะกับระบบนิเวศน์ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป หนังสือมีกรอบความคิดที่เป็นรากฐานของวิวัฒนาการแบบดาร์วินและเป็นฐานในการเสนอความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและพฤติกรรม นอกจากนี้ หนังสือยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมสังคมของสัตว์ การเลือกคู่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับพันธุกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม

  The Blind Watchmaker

  The Blind Watchmaker
  The Blind Watchmaker

  หนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่เสนอเหตุผลและวิเคราะห์กระบวนการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นผ่าน กระบวนการธรรมชาติ หนังสือนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีว่าความซับซ้อนและความสวยงามของสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นต้องมีผู้ออกแบบหรือผู้สร้าง ในหนังสือนี้ดอร์กินส์เริ่มต้นด้วยการพูดถึงองค์ประกอบของกระบวนการธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทฤษฎีหลักของวิวัฒนาการ และเสนอเหตุผลว่าการวิวัฒนาการผ่านกระบวนการธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถสร้างความซับซ้อนและความสวยงามในสิ่งมีชีวิตได้ หนังสือนี้เป็นการโจมตีและปฏิเสธคำสอนของศาสนาที่เชื่อว่ามีผู้ออกแบบและสร้างโลก ดอร์กินส์ได้พยายามสื่อสารถึงแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้จากกระบวนการธรรมชาติโดยไม่ต้องมีผู้ออกแบบหรือผู้สร้าง

  The Extended Phenotype

  The Extended Phenotype
  The Extended Phenotype

  เป็นหนังสือที่สอดคล้องกับทฤษฎียีนของดอว์กินส์และแนวความคิดว่ายีนเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพฤติกรรมและลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รอบตัว หนังสือได้นำเสนอทฤษฎีของการสืบทอดของยีนภายนอกกับยีนภายใน เชื่อมโยงพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชนะและสืบทอดยีนของตนเอง ตัวอย่างเช่นแมลงที่สร้างรังของตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตและเผยแพร่ยีนตนเองได้ดีขึ้น หนังสือนี้ให้ภาพคร่าวๆ ของวงจรการถ่ายทอดยีนและประสิทธิภาพของยีนที่มาจากสิ่งแวดล้อม มันช่วยเข้าใจได้ดีว่ายีนส่วนบุคคลไม่เพียงแค่มีผลในสิ่งมีชีวิตตัวเอง แต่ยังสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย

  The God Delusion

  The God Delusion
  The God Delusion

  หนังสือที่เสนอเหตุผลให้ผู้อ่านคิดอย่างรอบด้านเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าและศาสนา หนังสือนี้มุ่งเสนอให้วิเคราะห์และท้าทายความเชื่อทางศาสนา ดอว์กินส์เน้นเสนอเหตุผลและอ้างหลักฐานเพื่อปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้า และเสนอว่าศาสนาไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะรับรู้หรือพิสูจน์ โดยหนังสือมุ่งเสนอให้ผู้อ่านได้ลองใช้ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้เหตุผลในการสรุปให้เห็นถึงความไม่จำเป็นของความเชื่อในพระเจ้า หนังสือนี้ยกตัวอย่างและอ้างอิงความเชื่อทางศาสนาและตำราศาสนาที่ต่างกัน เช่น พิพิธภัณฑ์พระศาสนาโรมันแคโทลิก คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม และให้เหตุผลว่าเหตุใดความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับและเชื่อถือกันทั่วไป

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  บทความแนะนำ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED