More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือรู้จัก "อัลไซเมอร์" โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พร้อมหนังสือแนะนำการดูแลตนเองให้ห่างไกลสมองเสื่อม

  รู้จัก “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พร้อมหนังสือแนะนำการดูแลตนเองให้ห่างไกลสมองเสื่อม

  เข้าใจ โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) ให้ลึกซึ่งมากขึ้นถึงอาการ สาเหตุที่อาจทำให้คุณต้องเป็นโรคนี้และวิธีการดูแลผู้ป่วยที่กำลังประสบกับโรคดังกล่าว พร้อมหนังสือแนะนำในการดูแลสมองให้ปลอดภัยจาก โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์

  -

  ในปัจจุบันเราอาจได้เห็นข่าวผู้สูงอายุที่สูญหายไปจากบ้านที่ส่วนมากแล้วนั้นมักมีสาเหตุมาจากโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ หนึ่งในโรคที่พบได้ทั่วไปในหมู่ผู้สูงอายุที่สร้างปัญหาให้กับครอบคัวผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง และแนวโน้มของผู้คนที่เป็นโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีการวิจัยศึกษาโรคดังกล่าวมากขึ้นเช่นกัน ในวันนี้ Reeeed จะพานักอ่านไปพบกับเรื่องราวของ โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองหรือผู้สูงอายุให้ห่างจากโรคดังกล่าวได้ดีขึ้น

  โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ คืออะไร

  Alzheimer's disease
  Alzheimer’s disease

  โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคอาการทางสมอง โรคนี้เป็นภาวะสมองที่เสื่อมสภาพเรื่อยๆ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์เกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียเซลล์ประสาทในส่วนต่างๆ ของสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติในการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท และสิ่งสำคัญที่รวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจดจำและการเรียนรู้ ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะประสบปัญหาในการคิด จดจำ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ลำบากขึ้นเรื่อยๆ ภาวะอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เร่งรัดและทรุดจนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในการดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคและครอบครัวผู้ดูแลด้วย

  อัลไซเมอร์มีลักษณะอาการหลายระดับที่ค่อนข้างแตกต่างกันไป แต่อาการที่พบบ่อยที่สุด อาทิ ปัญหาในการจดจำ ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มักจะมีปัญหาในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ และความจำระยะสั้น , สับสนในเวลา ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อาจมีความสับสนในเวลาและสถานที่ อาจไม่รู้วันเวลาหรือสถานที่ปัจจุบัน มองเห็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์บ้างครั้งผิดไป , สูญเสียความสามารถในกิจวัตรประจำวัน ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อาจสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองการทำความสะอาด หรือการทำอาหาร อาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

  โดยสามารถแบ่งอาการสมองเสื่อมสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ ระดับเบา (mild), ระดับปานกลาง (moderate), และระดับรุนแรง (severe) ซึ่งอาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ

  สาเหตุของโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์

  เนื่องจากมีสาเหตุที่ซับซ้อนและไม่มีงานวิจัยที่แสดงออกถึงผลลัพธ์ชัดเจนแต่มีการค่ดการว่าสาเหตุของโรคนี้มีปัจจัยมาจากตัวแปรต่อไปนี้ได้เช่นกัน 

  1.พันธุกรรม: การสืบต่อพันธุกรรมมีบทบาทในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยพบว่าผู้ที่มีญาติในครอบครัวที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเป็นโรคนี้เอง ซึ่งโรคแบบนี้เรียกว่า “อัลไซเมอร์พันธุกรรม” (Familial Alzheimer’s disease) แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่น้อยมากเทียบกับโรคอัลไซเมอร์ทั่วไป

  2.การเป็นผู้สูงอายุ: อายุเป็นปัจจัยสำคัญที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

  3.ความผิดปกติทางเภสัชกรรม: มีการพบว่าการสะสมของกรดอะมิโลยด์เบต้า-อะมิโลยด์ (beta-amyloid) และเป้าหมายทางเภสัชกรรมอื่นๆ เช่น การสะสมกรดทาว (tau) ภายในสมอง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์

  4.ปัจจัยสภาพแวดล้อม: การศึกษาได้พบว่าการมีระดับการศึกษาที่ต่ำ การไม่มีกิจกรรมทางสังคมที่เพียงพอ การป่วยเป็นโรคหลายๆ ชนิด

  วิธีป้องกันตนเองจาก โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์

  มีหลายวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคนี้ได้ แต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการหมั่นดูแลร่างกายตัวเองให้ดีอยู่เสมอพร้อมๆ กับปฏิบัติตามนี้

  1.รักษาสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสมองได้ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดี เช่น ผักสีเขียวเข้ม ผลไม้สด ไขมันไม่อิ่มตัว เนื้อปลา และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  2.ฝึกความคิด การฝึกความจดจำ การเรียนรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมทางสมองอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน และเล่นเกมทางความคิด สามารถช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสมองได้

  3.รักษาความเครียด การดูแลสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม ปรับการจัดการกับความเครียดและแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เช่น โยคะ การปฏิบัติสมาธิ หรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือ การฟังเพลง หรือการพบปะเพื่อนฝูง

  4.การนอนหลับและพักผ่อนที่เพียงพออยู่เสมอ

  วิธีดูแลผู้ป่วย โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์

  การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เป็นการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเป็นอิสระในการดำรงชีวิตได้มากที่สุด โดยมีแนวทาง อาทิ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปรับแต่งบ้านหรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เช่น ติดตั้งระบบการเตือนความปลอดภัย เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น , พบแพทย์เพื่อการตรวจสุขภาพและติดตามอาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ เช่น การใช้ยาตามที่ระบุ การเข้ารับการฟื้นฟูทางกายภาพ หรือการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อความสามารถทางสมอง , การสร้างความเข้าใจและอดทน เข้าใจว่าโรคสมองเสื่อมเป็นภาระที่มีความสำคัญทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว สร้างความเข้าใจในอาการและความต้องการของผู้ป่วย และสนับสนุนตลอดจนให้ความอดทนแก่ตนเองและผู้ดูแล

  แนะนำหนังสือสำหรับป้องกันโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์

  33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์

  33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์
  33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์

  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ เริ่มตั้งแต่ การปูพื้นฐานเกี่ยวกับโรค ทั้งสาเหตุการเกิดรวมถึงชนิดของโรคอัลไซเมอร์ จากนั้นจึงเข้าสู่ 33 วิธีดูแลสุขภาพองค์รวมทุกด้านเพื่อป้องกันไปจนถึงชะลอการดำเนินของโรคอัลไซเมอร์ โดยเน้นวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและการกิน การดำเนินชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการเข้าสังคม ปิดท้ายด้วยคำถามพร้อมคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เช่น ความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม วิธีกระตุ้นการทำงานของสมอง เคล็ดลับดูแล สุขภาพสมอง เคล็ดลับการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งหากปฏิบัติตาม 33 วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะไม่ต้องสูญเสียช่วงเวลาหลายสิบปีข้างหน้าไปอย่างสูญเปล่า

  ซื้อหนังสือ 33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์

  สมองเสื่อมดูแลได้

  สมองเสื่อมดูแลได้
  สมองเสื่อมดูแลได้

  ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและ การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังรวมถึงครอบครัวและคนรอบข้างอีกด้วย หนังสือ “สมองเสื่อม ดูแลได้” เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมกว่า 4 ปีด้วยตัวคนเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม พร้อมความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล ข้อมูลบ้านพักคนชรา และบทบาทของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย นำเสนอผ่านการ์ตูน สอดแทรกเกร็ดความรู้ อ่านสนุก เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย หรือพ่อแม่จะใช้เป็นคู่มืออธิบายกับลูกหลานก็ดี เพื่อให้คนทั้งครอบครัวอยู่ร่วมกับผู้ป่วย ได้อย่างราบรื่นและพร้อมดูแลด้วยความเข้าใจ

  ซื้อหนังสือ สมองเสื่อมดูแลได้

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ

  รีวิว “ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย”

  รีวิว "ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้อะไรเลย" พาไปสำรวจความรู้สึกของวัยผู้ใหญ่ที่เรามักตั้งเป้าหมายไว้ห้ามผิดพลาด ห้ามอ่อนแอ ห้ามร้องไห้ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถอ่อนแอได้เช่นกันแม้จะอายุเพิ่มขึ้นก็ตาม

  เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงิน…รวมหนังสือไลฟ์โค้ชทางการเงิน อ่านแล้วชีวิตดี

  ใครอยากมีชีวิตดี เป็นเศรษฐีเงินล้าน บอกเลยว่าห้ามพลาด วันนี้ reeeed จะมาแนะนำสุดยอดหนังสือที่ใครๆ ต่างก็นีวิวกันว่าอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นจริง! ให้ทุกคนได้ลองเอาไปศึกษา และปรับใช้ในชีวิตกัน เพราะถ้าอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองกันนะคะ หนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงิน หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเงิน เป็นตัวเบิกทาให้นักอ่านทั้งหลาย “กล้า” ที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง...
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รวมนิยายกำลังภายใน อ่านเพลิน เหมือนหลุดเข้าไปเป็นจอมยุทธ์

  วันนี้เราจะพานักอ่านมาเปิดประสบการณ์การอ่านนิยายกำลังภายในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งสนุก และยังมีความตื่นเต้น น่าค้นหามาให้ลองอ่านกัน

  ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไป ฉันก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้

  หนังสือ "ต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้" เองก็ต้องการสื่อสารและปลอบประโลมเหล่าผู้ที่ความฝันยังไม่สำเร็จด้วยเช่นกันเพื่อหวังว่าผู้อ่านจะยังไม่ยอมแพ้และสุ้ต่อไปเพื่อความสุขวันข้างหน้า

  บทความแนะนำ

  เปิดตำราการเป็นคนมีความสุข กับ 3 หนังสือที่ใครอ่านแล้วปลง (แน่นอน)

  รวมหนังสือที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ “อารมณ์” ของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีความสุข จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในชีวิตการทำงานก็ได้ ใครที่หงุดหงิดบ่อยๆ ต้องอ่าน!

  “จริง ๆ แล้วแมวจรต่างหากเก็บผมมาเลี้ยง” หนังสือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ทาสแมวห้ามพลาด

  ใครสายทาสแมวห้ามพลาดเลยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่มีจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านตัวอักษร ไม่ว่าใครที่ได้ลองอ่านต่างก็ต้องอมยิ้มออกมา ต้องลองอ่านแล้วล่ะ
  อ่านบทความดี ๆ หนังสือแจ่มๆ ได้ที่ Reeeed เมี้ยวววว >.
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED