More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนMarcus Cicero เจ้าของงานเขียนอันทรงคุณค่าก่อนยุคคริสตกาล

  Marcus Cicero เจ้าของงานเขียนอันทรงคุณค่าก่อนยุคคริสตกาล

  มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcus Tullius Cicero) หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรม ด้วยงานเขียนของเขาทำให้การศึกษาและทำความเข้าใจสังคมโบราณสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการทำการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

  -

  มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcus Tullius Cicero) ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบุรุษ ทนายความ นักปราชญ์ นักปรัชญา และนักวิชาการสมัยโรมัน เกิดเมื่อ 106 ปีก่อนคริสตกาล ในเมืองอาร์ปิโน่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโรม โดยตัวเขาเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งและยังได้รับการศึกษามากมายหลายแขนง อาทิ วรรณคดี ปรัชญา และกฎหมาย

  มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcus Tullius Cicero)
  มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcus Tullius Cicero)

  กิแกโรมีบทบาทอย่างมากในช่วงวิกฤตทางการเมืองของโรมัน โดยเป็นผู้เข้าไปขัดขวางแผนการของ Catilinarian ก่อนที่จะมีการประหารชีวิตคนถึงห้าคนโดยไม่มีการไต่สวนเพื่อแสดงออกถึงความเด็ดขาด ก่อนที่ภายหลังเขาจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกงศุลของโรมัน และด้วยการปกครองแบบเผด็จการของ จูเลียส ซีซาร์ กิแกโรได้สนับสนุนให้กลับไปปกครองแบบสาธารณรัฐตามเดิม ก่อนที่ภายหลัง จูเลียส ซีซาร์ เขาและนายพลมาร์ค แอนโทนี่ได้แย่งชิงอำนาจกัน โดยเขาได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อโจมตีมาร์ค แอนโทนี่อยู่หลายครั้ง ก่อนที่จะถูกจับประหารชีวิตในช่วง 43 ปีก่อนคริสตกาล

  ผลงานของกิแกโรเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการและความรู้ในยุคโบราณ และยังเป็นแหล่งศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาปรัชญาและการเมืองในยุคประวัติศาสตร์ ผลงานของเขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในวัฒนธรรมโลก และปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์โรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายของสาธารณรัฐโรมัน โดยมีหนังสือของเขาที่ถูกค้นพบถึง 29 เล่ม

  ผลงานของ มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcvs Tvllivs Cicero)

  De Republica

  De Republica
  De Republica

  หนังสือที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองแบบสาธารณรัฐ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในโรมันโบราณ ถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของ มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสาธารณรัฐ โดยกล่าวถึงความสำคัญของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารงานของรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมของการปกครอง นอกจากนี้ยังพูดถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา

  De Officiis

  De Officiis
  De Officiis

  หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับหลักการในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีบทบาททางการเมือง โดยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองนั้นวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนหลักการและค่านิมยมล้วนสงผลต่อบทบาททางการเมือง นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องมีในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง

  De Legibus

  De Legibus
  De Legibus

  หนังสือเกี่ยวกับกฤหมายและระบบการปกครองหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของ กิแกโร โดยได้อธิบายถึงหลักการที่ถูกต้องและพึงปฏิบัติของการบัญญัติกฎหมาย การวิเราะห์ถึงปัญหาของการใช้กฎหมาย ทั้งยังอธิบายถึงปัจจัยสำคัญของการร่างกฎหมายเพื่อใช้ในการปกครองนั้นควรยึดเอาหลักความเท่าเทียมกันเป็นที่ตั้ง ไม่ควรแบ่งแยกชนชั้นหรือสถานะในการบังคับใช้ กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อใช้ควบคู่กับระบบการปกครองที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

  HOW TO GROW OLD

  HOW TO GROW OLD
  HOW TO GROW OLD

  กิแกโรได้กล่าวไว้ว่าครึ่งหลังของชีวิตคือช่วงที่ดีที่สุด เขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ในช่วงอายุเกือบสี่สิบปี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเมื่อแก่ชราในยุคโรมันนั้นเป็นอย่างไร เขาได้เสนอว่าสิ่งสำคัญที่สุดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนั้นคือการรักษาสุบภาพ อีกทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้ใช้ชีวิตมาแล้วนั้นทำให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แม้เราจะแก่ตัวลงแต่ก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  ทั้งหมดนี้คือประวัติและผลงานบางส่วนจากทั้งหมด 29 เล่มของ มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (Marcus Tullius Cicero) หนึ่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในวัฒนธรรมโลก ด้วยผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ สังคม และวิถีชีวิตของโรมันโบราณได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมุมมองด้านปรัชญาและความรู้ในเรื่องกฎหมายการเมืองการปกครองก็ไม่ได้ล้าสมัยเลยแม้แต่น้อย กล่าวได้ว่าเป็นอีกบุคคลที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  บทความแนะนำ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED