More
  หน้าแรกอินไซต์นักเขียนเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  Dale Carnegie นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งนั้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งงานเขีบยและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  -

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) เป็นนักเขียนและนักประชาสัมพันธ์ชื่อดังที่สำคัญในวงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 เป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์ของ Dale Carnegie Institute ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ช่วยให้คนพัฒนาทักษะการสื่อสารและการปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือหนังสือที่ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People ซึ่งเป็นหนังสือแนะนำที่ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน และใช้ทักษะการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในสิ่งที่พวกเขาทำ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้แต่งหนังสืออื่น ๆ ด้วย เช่น How to Stop Worrying and Start Living ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นการจัดการกับความกังวลและการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตในแง่ของความสุขและความสำเร็จ

  ประวัติของ เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie)

  เดล คาร์เนกี เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1888 ในเมืองแอร์ดาลี มิสซิสิปปี สหรัฐอเมริกา ชื่อเต็มของเขาคือ Dale Harbison Carnegie และเป็นบุตรชายคนที่สองของครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน เขาเติบโตในครอบครัวที่มีเงินไม่มากนักและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เขาได้ทำงานในอาชีพนักสังคมวิทยาในนิวยอร์ก แต่ภายในไม่กี่ปีเขาก็ล้มเหลวในอาชีพนี้ นอกจากนี้เขายังมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเชื่อมโยงกับผู้คน ในปี ค.ศ. 1912 เขาย้ายไปสู่นิวยอร์กซิตี้และเริ่มต้นเป็นนักเขียน ในช่วงเวลานั้นเขาเขียนบทความสัปดาห์สำหรับหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ในชื่อ Dale Carnegie ซึ่งเป็นชื่อเล่นและเป็นชื่อที่เขาใช้ในการประชาสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับผู้คน

  ในปี ค.ศ. 1912 เขาเริ่มการสอนเทคนิคการพูดให้คนอื่น ๆ โดยใช้ชื่อว่า Dale Carnegie Institute ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการสอนทักษะการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์ เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมของเขาคือเพื่อช่วยให้คนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การปรับตัวและการเติบโต เขาใช้หลักการที่เรียกว่า “เทคนิคการชักชวนผู้คน” ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน สร้างความไว้วางใจ และเรียนรู้วิธีการที่จะเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและสามารถสร้างผลกระทบในสิ่งที่ต้องการ หนังสือที่เขาเขียน How to Win Friends and Influence People เป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในหนังสือนี้เขานำเสนอหลักการและเคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน และวิธีการที่จะได้รับความเคารพ การสร้างความร่วมมือ และการส่งเสริมการเติบโตของตนเองและผู้อื่น

  ผลงานหนังสือของ Dale Carnegie

  How to Win Friends and Influence People

  How to Win Friends and Influence People
  How to Win Friends and Influence People

  หนังสือที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางในวงกว้างของคนทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้คน สอนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน ในรูปแบบที่เป็นมิตรและเป็นส่วนตัว ด้วยการใช้หลักการที่ต้องการให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญ รับฟังและเข้าใจสิ่งที่ผ่านมา และทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและเป็นสิ่งสำคัญ หนังสือนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย เริ่มต้นจากการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมองหาคุณค่าในผู้คนและการให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ผ่านตัวอย่างและเรื่องราวจากชีวิตจริง ย้อนกลับไปยังหลักการพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน ซึ่งรวมถึงการใช้คำพูดให้มีอิทธิพล การฟังอย่างจริงใจ การแสดงความเข้าใจ และการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ ยังมีหลักการที่ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและความคิดของผู้อื่น และวิธีการที่จะกระตุ้นความร่วมมือและสร้างความสัมพันกับผู้อื่น

  How to Stop Worrying and Start Living

  How to Stop Worrying and Start Living
  How to Stop Worrying and Start Living

  หนังสือที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในการช่วยผู้อ่านให้สามารถจัดการกับความกังวลและความเครียดในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอเคล็ดลับและวิธีการในการหยุดกังวลและเริ่มต้นใช้ชีวิตในทางที่บวกเช่นกัน โดยเน้นที่ความกังวลที่เกี่ยวข้องกับงาน ครอบครัว เงิน สุขภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้คนที่สามารถเอาชนะความกังวลและเปลี่ยนวิธีคิดเป็นบวกโดยเฉพาะ กลไกในการจัดการกับความกังวล ซึ่งรวมถึงการใช้การควบคุมอารมณ์ การกำหนดเป้าหมาย ใช้การวางแผน และการจัดการเวลาให้เหมาะสม เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หนังสือนี้ยังมีการเสนอเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้อ่านสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการตัดสินใจ การรับมือกับข้อขัดแย้ง การสร้างความสุขในการทำงาน และการสร้างความสมดุลในชีวิต

  The Quick and Easy Way to Effective Speaking

  The Quick and Easy Way to Effective Speaking
  The Quick and Easy Way to Effective Speaking

  หนังสือที่ช่วยเพิ่มทักษะในการพูดให้มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร หนังสือนี้เน้นการสอนวิธีการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวก่อนการพูด การใช้วิธีการสื่อสาร เทคนิคในการนำเสนอข้อมูล และการใช้คำพูดให้มีอิทธิพล โดยใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เขียนในการสื่อสารกับสาธารณะ ทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟัง การใช้ภาษาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และเทคนิคในการสร้างความประทับใจและอิทธิพลต่อผู้ฟัง หนังสือนี้เป็นแหล่งข้อมูลมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการนำเสนอหรือให้บริการลูกค้า นักบรรยายที่ต้องการสร้างความสนใจจากผู้ฟัง หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารในทุกๆ ด้านของชีวิตและการทำงาน

  How to Enjoy Your Life and Your Job

  How to Enjoy Your Life and Your Job
  How to Enjoy Your Life and Your Job

  หนังสือที่เน้นการสร้างความพอใจและความสุขในการดำเนินชีวิตและการทำงาน มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและกลไกในการเพิ่มความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ตัวอย่างและเรื่องราวจากชีวิตจริงเพื่อแสดงถึงวิธีการพัฒนาทักษะและสถานะจิตใจที่เป็นประโยชน์ต่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต แสดงถึงวิธีการมองเห็นคุณค่าในงานที่ทำและวิธีการปรับตัวกับสภาวะการทำงานที่แตกต่าง โดยการสร้างความพอใจในงานและการแสวงหาความพอใจจากงานที่เลือกทำ นอกจากนี้ยังมีการเสนอเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยให้เราสร้างความสุขในการทำงาน เช่น การวางแผนเป้าหมาย การจัดการเวลา การสร้างความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว และการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการชีวิตและงาน และสำหรับผู้ที่ต้องการหาวิธีในการสร้างความพอใจและความสุขในการทำงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ พนักงานทั่วไป หรือบุคคลทั่วไป

  How to Make Friends and Influence People in the Digital Age

  How to Make Friends and Influence People in the Digital Age
  How to Make Friends and Influence People in the Digital Age

  หนังสือที่ได้รับความนิยมในการแสดงถึงวิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อนและมีอิทธิพลในยุคดิจิทัล เป็นการปรับใช้หลักการและแนวคิดจากหนังสือเดิม “How to Win Friends and Influence People” ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เรามีในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในโลกออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดี และวิธีการสร้างความเชื่อมโยงและอิทธิพลในชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการสอนเครื่องมือและเทคนิคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การจัดการสื่อสังคมออนไลน์อย่างเชี่ยวชาญ การสร้างสรรค์ความเชื่อมโยง และการใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ หนังสือนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และมีอิทธิพลในโลกดิจิทัล เช่น นักการตลาดออนไลน์ ผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  บทความแนะนำ

  รีวิว “10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม” เทคนิคสร้างสุขภาพจิตที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

  รีวิว "10 วิธี บำบัดความคิดและพฤติกรรม" หนังสือที่จะมาช่วยทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของทุกคนแข็งแกร่งขึ้น นั้นเพราะการป่วยใจนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิต การเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED